Upozornění ke službám


Máte dotaz? Napište mi.

Neposkytuji zdravotnické služby ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Veškeré služby jsou poskytovány jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči, nejsou tedy důvodem k vysazení léků. Slouží pro individuální rozvoj jedince. Některé postupy mohou být náročnější na zvládnutí a vyžadují čas a trpělivost. 

Vaše účast je čistě dobrovolná. Intuice vás vede tam, kde máte v daný okamžik být a čím se máte zabývat. Je potřeba si uvědomit, že každý dospělý jedinec nese sám za sebe plnou odpovědnost. 

Vhledy a doporučení je třeba brát jako inspiraci, jak s nimi osobně naložíte, je plně ve vaší zodpovědnosti a přístupu. Nejsem jakkoliv odpovědna za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praktickém životě. 

Předem vzájemně dohodnutý a odsouhlasený objednaný termín je považován za závazný. Pokud zjistíte, že se nemůžete zapojit či zúčastnit, prosím vás o včasné předání potřebné informace, aby mohl uvolněný termín využít někdo další. 

Je naprosto nevhodné během terapie konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje a podobné látky. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání léků mě prosím předem informujte. 

Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti souhlas rodiče. 

Terapeut může klienta odmítnout. Vyhrazuji si právo odmítnout spolupráci v terapii, neboť každá duše je ne vždy připravená.

Je dobré, aby klient předem nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá konzultace, harmonizace či energetické zasvěcení může sebou přinést následně očistný detoxikační proces, trvající pár dní až 21dní, se kterým se mohou vyplavit z těla či psychiky staré bloky, nashromážděné toxiny či přebytečné emoce. Tím také dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. 

Poslouchejte své tělo a dopřejte si odpočinek s dostatkem spánku, tekutin i solných koupelí. Vždy je možná konzultace e-mailem. Zájemcům dále nabízím podpůrný postup a doporučení z řady harmonizačních produktů.