Upozornění týkající se poskytovaných služeb 

Rád bych zdůraznila, že neposkytuji zdravotnické služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Nabízím pouze poradenské a konzultační služby, které v žádném případě nenahrazují lékařskou nebo jinou odbornou péči a nemají za následek ukončení užívání léků. Tyto služby jsou určeny pro individuální rozvoj jednotlivců.

Účast je dobrovolná, ale je důležité si uvědomit, že každý dospělý jedinec nese plnou odpovědnost za sebe. Vhledy a doporučení by měly být brány jako inspirace; jak s nimi osobně naložíte, je v rukou vaší zodpovědnosti. Nejsem odpovědna za váš úspěch či neúspěch při aplikaci těchto postupů do praktického života.

Objednaný termín je považován za závazný po vzájemné dohodě a odsouhlasení. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit, informujte mě prosím včas, abych mohla nabídnout termín jinému zájemci.

Během terapie je zakázáno konzumovat alkohol a jiné návykové látky. Pokud máte minulost s psychickými problémy nebo užíváte léky, informujte mě o tom předem.

Účastníci mladší 18 let musí mít souhlas rodiče pro účast na terapii. Jako terapeut si vyhrazuji právo odmítnout spolupráci s klientem, pokud to bude nutné.

Doporučuji klientům, aby nepřicházeli s představou o výsledcích terapie. Každý jedinec je na jiném stupni svého vývoje a může zažít odlišné prožitky od ostatních. Po terapii se může objevit detoxikační proces trvající několik dní až 21 dnů, během kterého se vyplavují staré bloky, toxiny či emoce. Poslouchejte své tělo a dopřejte mu dostatek odpočinku, spánku, tekutin i solných koupelí. Rovněž nabízím podpůrný postup a doporučení z řady harmonizačních produktů.