Dálkové harmonizace (léčení)

Vše se kolem nás neskutečně zrychluje a dochází k duchovnímu vzestupu celé planety. Země se dynamicky proměňuje a navyšuje své vibrace, které působí na každého vnímavého jedince. Díky takto stále vzrůstajícím vibracím jsme nyní již velmi dobře schopni přijmout energii na dálku (harmonizací či přímo zasvěcením), bezkontaktně na neomezenou vzdálenost.

Pro přenos vysokovibračních jemnohmotných energií z vesmírného Zdroje tedy fyzický kontakt není podmínkou. Dálkový přenos energie je často vnímán jako intenzivnější a déle působící. Jedinec, který si o to požádá, může v klidu svého domova vytvořit pro vlastní příjem vhodné a nerušené podmínky.

Předpokladem pro práci na dálku je, že průvodce, který zprostředkovává danou vesmírnou energii je připraven vysílat a druhý člověk se v dohodnutém čase naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše a tzv. Světelný most. Oba jsou pouze vodiči této energie. 

Při dálkové harmonizaci s pomocí vysokovibrační energie dochází k vyčištění vlastního energetického systému tak, aby vše proběhlo ideálním způsobem. Součástí je rozpuštění nežádoucích energií, emocí, očistění aury těla i duše, doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle individuální potřeby a aktuálního stavu jedince. 

V průběhu se můžete naladit ve svém prostoru na stav bytí a napojení, získávat uvědomění, vhledy, komunikovat se světelnými průvodci, přijímat informace či získávat odpovědi na své otázky. Také otevírat i harmonizovat svá vlastní témata, navzájem v sobě propojená.  

Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. Univerzální energie ve Vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro Vás tady a teď. Následně poté je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim. Během pár dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád, uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna či doladění na všech úrovních vnímání.

Každá dálková harmonizace umožní, aby aurou protékalo více energie. Může nás posunout vždy o pár schůdků nahoru, přitom dochází k otevírání srdeční čakry i k rozvoji intuice.

Harmonizace trvá cca 30-60 minut a v průběhu není potřeba být online na netu či telefonu. Energie může dosedat postupně i několik hodin. Termín a čas domluvíme v e-mailu.

Vše je řízeno shora a tam, kde je aktuálně dovoleno. Pokud přijdou během harmonizace vzkazy pro Vás, zasílám je do emailu. Jedná se o práci na dálku v energetickém poli klienta vždy s jeho svolením. Dálkové terapie a harmonizace nabízím od roku 2013.

Po odeslání Objednávky další info mi napište na email: info@oaza-duse.cz