Dálkové harmonizace

Vše se kolem nás neskutečně zrychluje a dochází k duchovnímu vzestupu celé planety. Země se dynamicky proměňuje a navyšuje své vibrace, které působí na každého vnímavého jedince. Díky takto stále vzrůstajícím vibracím jsme nyní již velmi dobře schopni přijmout energii na dálku (harmonizací či přímo zasvěcením), bezkontaktně na neomezenou vzdálenost.

Pro přenos vysokovibračních jemnohmotných energií z vesmírného Zdroje tedy fyzický kontakt není podmínkou. Dálkový přenos energie je často vnímán jako intenzivnější a déle působící. Jedinec, který si o to požádá, může v klidu svého domova vytvořit pro vlastní příjem vhodné a nerušené podmínky.

Předpokladem pro práci na dálku je, že průvodce, který zprostředkovává danou vesmírnou energii je připraven vysílat a druhý člověk se v dohodnutém čase naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše a tzv. Světelný most. Oba jsou pouze vodiči této energie. 

Při dálkové harmonizaci s pomocí vysokovibrační energie dochází k vyčištění vlastního energetického systému tak, aby vše proběhlo ideálním způsobem. Součástí je rozpuštění nežádoucích energií, emocí, očistění aury těla i duše, doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle individuální potřeby a aktuálního stavu jedince. 

V průběhu se můžete naladit ve svém prostoru na stav bytí a napojení, získávat uvědomění, vhledy, komunikovat se světelnými průvodci, přijímat informace či získávat odpovědi na své otázky. Také otevírat i harmonizovat svá vlastní témata, navzájem v sobě propojená.  

Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. Univerzální energie ve Vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro Vás tady a teď. Následně poté je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim. Během pár dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád, uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna či doladění na všech úrovních vnímání.

Každá dálková harmonizace umožní, aby aurou protékalo více energie. Může nás posunout vždy o pár schůdků nahoru, přitom dochází k otevírání srdeční čakry i k rozvoji intuice.

Harmonizace trvá cca 30-60 minut a v průběhu není potřeba být online na netu či telefonu. Energie může dosedat postupně i několik hodin. Termín a čas domluvíme v e-mailu.

Vše je řízeno shora a tam, kde je aktuálně dovoleno. Pokud přijdou během harmonizace vzkazy pro Vás, zasílám je do emailu. Jedná se o práci na dálku v energetickém poli klienta vždy s jeho svolením. Dálkové harmonizace nabízím od roku 2013.

Po odeslání Objednávky další info mi napište na email: info@oaza-duse.cz

Nabídka

Upozornění ke službám

Neposkytuji zdravotnické služby ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Veškeré služby jsou poskytovány jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči, nejsou tedy důvodem k vysazení léků. Slouží pro individuální rozvoj jedince. Některé postupy mohou být náročnější na zvládnutí a vyžadují čas a trpělivost. Vaše účast je čistě dobrovolná. Intuice vás vede tam, kde máte v daný okamžik být a čím se máte zabývat. Je potřeba si uvědomit, že každý dospělý jedinec nese sám za sebe plnou odpovědnost. Vhledy a doporučení je třeba brát jako inspiraci, jak s nimi osobně naložíte, je plně ve vaší zodpovědnosti a přístupu. Nejsem jakkoliv odpovědna za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praktickém životě. Předem vzájemně dohodnutý a odsouhlasený objednaný termín je považován za závazný. Pokud zjistíte, že se nemůžete zapojit či zúčastnit, prosím vás o včasné předání potřebné informace, aby mohl uvolněný termín využít někdo další. Je naprosto nevhodné během terapie konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje a podobné látky. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání léků mě prosím předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti souhlas rodiče. Terapeut může klienta odmítnout. Je dobré, aby klient předem nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá konzultace, harmonizace či energetické zasvěcení může sebou přinést následně očistný detoxikační proces, trvající pár dní až 21dní, se kterým se mohou vyplavit z těla či psychiky staré bloky, nashromážděné toxiny či přebytečné emoce. Tím také dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte své tělo a dopřejte si odpočinek s dostatkem spánku, tekutin i solných koupelí. Vždy je možná konzultace e-mailem. Zájemcům dále nabízím podpůrný postup a doporučení z řady harmonizačních produktů.