Dálkové zasvěceníDálkové zasvěcení do vysokovibračních energií, jako je Reiki, Shamballa, práce s anděly a jiné má mnoho výhod a slouží k různým účelům. Zde je několik důvodů, proč je vhodné přijmout dálkové zasvěcení a jak ho můžete využít pro sebe i pro druhé:

Proč přijmout dálkové zasvěcení?

1. Pohodlí a přístupnost: Nemusíte cestovat, což je ideální pro lidi s omezenou mobilitou nebo pro ty, kteří žijí v odlehlých oblastech. Je možné se účastnit zasvěcení z pohodlí vašeho domova.

2. Flexibilita času: Zasvěcení může být naplánováno na čas, který vyhovuje vám i vašemu průvodci-učiteli. 

3. Energetická nezávislost: Např. Reiki energie není omezena časem ani prostorem. Jednou z hlavních výhod Reiki je, že energie může být přenášena na dálku stejně efektivně jako při osobním setkání.

4. Podpora duchovních průvodců: Během dálkového zasvěcení jsou přítomni duchovní průvodci a další spirituální bytosti, které podporují proces a poskytují vám i vašemu učiteli pomoc.

5. Trvalý efekt: Např. Reiki zasvěcení je trvalé a umožňuje vám využívat Reiki energii, ať už jste zasvěceni osobně nebo na dálku. Zasvěcení lze kdykoliv zopakovat, čímž se zesílí proud léčivé energie.

K čemu nám slouží?

1. Léčení a harmonizace: Např. Reiki a jiné vysokovibrační energie mohou být používány k léčení fyzických, emocionálních a mentálních problémů. Pomáhají při harmonizaci těla, mysli a ducha.

2. Osobní růst: Tyto energie podporují osobní a duchovní růst. Pomáhají rozvíjet intuici, sebepoznání a vnitřní klid. Velmi často se pracuje s vlastním záměrem.

3. Zlepšení životní energie: Pravidelné používání např. Reiki energie zvyšuje vaši životní energii a vitalitu, což vede k lepšímu zdraví a celkové pohodě.

Jak využít pro sebe i pro druhé?

1. Sebeléčení: Naučíte se, jak používat např. Reiki energii pro vlastní léčení a harmonizaci. Stačí položit ruce na sebe a zaměřit se na tok energie.

2. Léčení druhých: Po získání zasvěcení můžete pomáhat léčit svou rodinu, přátele i klienty. Můžete provádět Reiki sezení osobně nebo na dálku.

3. Podpora v každodenním životě: Např. Reiki energie může být použita k posílení pozitivních změn ve vašem životě, k ochraně proti negativním vlivům a ke zlepšení kvality života.

4. Profesionální praxe: Pokud se rozhodnete, můžete pak svou praxi rozvinout do profesionální úrovně a poskytnout své služby širší veřejnosti.

Dálkové zasvěcení do vysokovibračních energií nabízí pohodlný, flexibilní a efektivní způsob, jak se stát nositelem léčivé energie, která může pozitivně ovlivnit váš život i životy druhých.

Jak probíhá dálkové zasvěcení

Zasvěcení na dálku probíhá formou bezkontaktního přenosu. Klíčovým předpokladem pro úspěšné zasvěcení je připravenost Mistra-Učitele na vysílání energie a schopnost Žáka naladit se na příjem této energie. Propojení mezi Mistr-Učitelem a Žákem se odehrává na úrovni jejich duší, což zajišťuje hluboký a intenzivní zážitek, často vnímaný jako silnější a s delším působením ve srovnání s tradičním osobním zasvěcením. Tento proces umožňuje jedinci vytvořit si ve svém domově optimální a nerušené prostředí pro příjem energie.

Dálkový zasvěcovací proces obvykle trvá kolem 30 minut, po které následuje dalších 30 minut pro možné procítění, napojení na intuici a meditaci s duchovními průvodci. Vše probíhá offline, nemusíte být tedy na internetu ani telefonu.

Energie se šíří vlnovitě a většina zasvěcených vnímá různé prožitky a změny - od tepla, chladu, mravenčení, brnění, přes vnímání duchovních bytostí, barev, přijímání vizí, poselství, obrazců... Každý zasvěcený má unikátní zkušenost a intenzita vnímání se liší. Někteří mohou během procesu usnout, což je také v pořádku. Často se stává, že i ti, kteří si myslí, že nic necítili, později objeví alespoň vnímání tepla a energie. Zážitky jsou různorodé a velmi individuální. Vše postupně dobíhá a dosedá i v dalších dnech. Univerzální energie pracuje ve vašem energetickém poli a vědomí pro vás tady a teď. Po dálkovém zasvěcení je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim, protože během následujících dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád a další změny a doladění.

Před každým zasvěcením probíhá energetické pročištění.

Dálková zasvěcení nabízím od roku 2012.

Opakování zasvěcení (Znovunapojení) pro mé klienty jsou zdarma. Pro nové 500 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Je vždy nutné předložit potvrzení o absolvování příslušného stupně tím, že zašlete kopii certifikátu na e-mail.