2002 - 2022

— O mně —

Jsem žena, průvodkyně duše, hledač a inspirátor. Jsem autorkou "Oáza duše", která vznikla v roce 2010 jako poradna v oblasti osobního rozvoje. Moje cesta za poznáním skrz transformaci začala v roce 2002, a to díky životodárné všeprostupující energii Reiki. Vesmír nám všem nabízí neomezené možnosti a neustálou změnu. Od roku 2013 se věnuji energetickým harmonizacím na dálku. Nabízím služby, předávám zasvěcení, které se mnou vnitřně rezonují. Pracuji v souladu s plánem Stvoření, základem je často zpracování témat - Vnitřní žena/muž/dítě a rodová linie. Mohu se nacítit a navnímat tam, kde je individuálně potřeba. Díky nástrojům, kterými jsem byla obdarována pomáhám druhé navést zpět ke světlu a pravdě, lásce a harmonii. Najít cestu do nitra duše skrz sebelásku, propojit se s podstatou, proč jsi tady a kam směřuješ, abys mohl(a) kráčet dále po své vlastní autentické cestě. Svůj život si svobodně řídíme sami.

Svíčky z Ráje

Společně s manželem jsme 10 let výrobci autorských svíček Svíčky z Ráje. V našem e-shopu najdeš kromě svíček také další harmonizační produkty. Svíčky mohou být podporou na tvé cestě, jsou skvělým doplňkem pro osobní meditace, rituály, očistu i harmonizace nejen čaker. 

"Nech proniknout k sobě energii s laskavým poselstvím bytostí světla a lásky."