Čištění skrze Vyšší Já - metoda LSVJ

Léčení skrze Vyšší JáLéčení prostřednictvím Vyššího Já

Jedná se o efektivní diagnostickou a léčebnou metodu určenou pro odbornou terapeutickou praxi. Tato technika je výsledkem kombinace různých metod, především speciálních spirituálních praktik a channelingu. V rámci této metody pracuji s Akášickými záznamy, z nichž čerpám informace pomocí kyvadla a speciálních tabulek (celkem okolo 60), ve spojení s Vyšším Já a nejvyššími duchovními průvodci - Mistry. V těchto tabulkách jsou zahrnuty nejrůznější problémy, se kterými se duše může na své cestě setkat. Zkušenosti duše jsou uchovány v Akášických záznamech. Součástí léčení je také dálková harmonizace s využitím vysokovibrační energie ze Zdroje, která přizpůsobí a podpoří vše potřebné pro další cestu.

LSVJ nám umožňuje pozvednout se nad hmotu skrze hmotu.

Díky LSVJ lze identifikovat negativní a škodlivé energie či programy, které duše nese, a aktivně s nimi pracovat. Tyto problémy často nejsou na vědomé úrovni rozpoznány a mohou pocházet z aktuálního, minulých, paralelních či budoucích životů. Čištěním dochází k úlevě jak pro duši, tak pro fyzické tělo, což vede k výrazné regeneraci. Proces přináší duši nové zkušenosti a umožňuje její plynulejší vývoj.

Vaše Vyšší Já, pracující v souladu s vámi, vám umožní změnit negativní programy v podvědomí, zasáhnout do minulých životů, aby neovlivňovaly současnost, přerušit energetické blokace, naladit, očistit auru i duši, odstranit přivtělené duše, vyrovnat energetická těla, působit na buněčnou paměť a mozkové struktury, zasahovat do geopatogenních zón a harmonizovat budoucnost. Tato technika je chráněna proti ovlivnění kyvadla a proti vyčerpání.

Metoda LSVJ představuje univerzální nástroj pro hloubkové čištění a harmonizaci v širokém spektru životních situací. Její aplikace sahá od mezilidských vztahů přes osobní rozvoj až po energetickou očistu prostředí. Přináší možnost transformace na mnoha úrovních, včetně těch nejintimnějších aspektů našeho bytí.

 

Kdo by se měl vyhnout práci s energií?

Pokud se potýkáte s vážnými psychickými problémy, práce s energií pro vás nemusí být vhodná, neboť může dočasně zhoršit váš zdravotní stav. Žádná forma energetické terapie nenahrazuje standardní lékařskou péči! Proto se nedoporučuje ukončovat předepsanou léčbu nebo léky. Se zlepšením stavu lze snižovat dávky léků, popř. změnit léčbu, pouze však po dohodě s ošetřujícím lékařem!

VYUŽITÍ METODY LSVJ

Co všechno lze čistit:

- Mezilidské vztahy: Harmonizace rodinných, partnerských i pracovních vztahů, zlepšení komunikace, řešení nedorozumění, odstranění závislostí.

- Vnitřní rovnováha: Zpracování témat vnitřní ženy/muže/dítěte, harmonizace čaker, vyrovnání energetických těl, srovnání jin-jang, očista aury.

- Emocionální uzdravení: Odstranění energetických blokací způsobených traumaty, stresovými situacemi, zpracování nevyřešených záležitostí z minulých životů.

- Fyzické zdraví: Posílení imunity, vitalizace, vyrovnání metabolismu, řešení zdravotních potíží a bolestí, identifikace a odstranění příčin nemocí.

- Osobní a duchovní rozvoj: Čištění negativních programů v podvědomí, očista osobní a rodové karmy, odpuštění, zlepšení kvality života, hledání svého místa na Zemi.

- Energetická očista prostředí: Vyčištění místností, bytů, domů, pracovišť, odstranění negativních energií a předsudků.

- Finanční prosperita: Zlepšení finanční situace skrze odhalení a odstranění blokujících energetických programů, otevření cesty k hojnosti.

- Psychická stabilita: Řešení traumat, úzkostí, fobií, konfliktů, depresí, celkové zlepšení psychického stavu.

Hloubkové působení umožňuje nejen odstranění přítomných obtíží, ale také předcházení budoucím potížím. Aplikace této metody vede k hlubšímu pochopení sebe sama, ke zklidnění a harmonizaci na všech úrovních bytí.

Jak probíhá terapie LSVJTerapie LSVJ probíhá jako dálkový proces, kde není vyžadována fyzická přítomnost klienta. Tento způsob terapie zahrnuje práci s energetickým polem klienta, a to vždy s jeho souhlasem. Během terapie se věnuji nejen kontrole a čištění energetického pole, ale i dlouhodobější práci, která může trvat několik hodin až celý den. Proto je doporučeno, aby si klient tento den vyhradil pro sebe a soustředil se na proces léčení.

Před zahájením terapie proběhne úvodní písemná konzultace prostřednictvím e-mailu, ve které klient popíše svá specifická témata, bloky a otázky. Je také potřeba uvést jméno a datum narození pro lepší naladění na klientovu energetickou strukturu. Po ukončení terapie klient obdrží písemný záznam s vhledy a dalšími doporučeními, který mu bude zaslán do tří dnů na e-mail.

Velmi doporučuji jako důležitou součást terapie zakoupení sady svíček, které jsou navrženy tak, aby podpořily klienta na jeho další cestě k uzdravení a osobnímu rozvoji. 

Svíčky z Ráje, které sami vyrábíme jsou ideální pro meditace, vizualizace, stanovení osobních záměrů, rituály, očistu a harmonizaci čaker. Sada svíček, v případě objednávky, vám bude zaslána na adresu uvedenou v objednávce.

LSVJ terapie je tedy komplexním procesem, který zahrnuje důkladné energetické čištění, harmonizaci a podporu prostřednictvím speciálně vytvořených svíček, vše s cílem podpořit klienta na jeho cestě k lepší vyrovnanosti a osobnímu růstu.

Co dělat v průběhu dálkové terapie


Terapie je pro klienta nenáročná, pohodlná a bezpečná. Klient je v průběhu terapie při plném vědomí a není potřeba být online na netu či telefonu. Doporučuji si vyhradit čas na odpočinek a relaxaci, nekřížit končetiny a pokud možno, zůstat v kontaktu s přírodou. Na den terapie se vyhněte řízení, těžké fyzické práci, práci ve výškách a konzumaci alkoholu. Tato metoda není vhodná pro těhotné, aby se nezasahovalo do osudu nenarozeného dítěte.

Můžete zažít různé reakce jako změny nálady, nevolnost, pocit euforie nebo teplo na hrudi. To jsou běžné reakce na energetické odblokování a postupně odezní. Je důležité zvýšit příjem tekutin, protože proces transformace může trvat několik dní a může zahrnovat detoxikaci, prolomení bloků, uzdravení nebo kvantový vývojový skok.

Tato terapie umožňuje, aby vaší aurou protékalo více energie, což vás posune v duchovním rozvoji a podpoří otevření srdeční čakry a rozvoj intuice. Díky rychlé práci skrze Vyšší Já mnozí klienti pocítí značnou úlevu.

Před terapií si vyžádám vaše svolení k práci. Součástí je pročištění celého energetického systému, což je klíč k odstranění tělesných a emocionálních potíží. Teprve poté přichází na řadu konkrétní témata. Vše je řízeno s respektem k individuálním potřebám a možnostem.

Od vás se očekává otevřenost ke změnám a aktivní přístup k řešení vlastních problémů. Nejde o pasivní přijímání pomoci, ale o aktivní účast na procesu uzdravení. Je důležité, abyste ke svému životu přistupovali zodpovědně a byli připraveni na změny. Tato technika nezastupuje lékařskou péči a většinou stačí jedna až dvě energetické práce. 

Připomeňte si, že každý z nás je unikátní a má svou svobodnou vůli. Hledání odpovědí pouze rozumem nás často odvádí od cesty k duši a srdci. Pokud jste opravdu připraveni na změnu a ochotni se otevřít novým možnostem, odměnou vám bude pocit svobody a radosti ze života.

Pamatujte, že vše v našem životě má svůj smysl a učí nás. Místo ptát se "Proč se mi to děje?" zkuste hledat, co vám situace může přinést a na čem můžete pracovat. Váš proces rozhodování může podpořit i vaše Vyšší Já, které vám pomůže určit, zda je rozhodnutí pro vás prospěšné.

Pokud bych zjistila, že spolupráce v terapii není možná, je to z respektu k vaší duši, která možná potřebuje více času na svou cestu. Každý krok na cestě k uzdravení je důležitý a vy jste ti, kdo si určují směr a tempo svého vývoje.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.