Akáša nebo-li éterAkášické záznamy tvoří energetické informační pole plné informací z vyšší perspektivy (5D), z úrovně vyššího vědomí, které nám ukazuje, že vše v našem životě se děje podle Božího plánu. Každá naše zkušenost nese v sobě určitý smysl a vede nás k vnitřnímu dozrávání. V obdobích chaosu a zmatku nám éter umožňuje vidět naše situace v širším kontextu, poskytuje nám jasnost a ukazuje jedinečnost naší cesty. Díky nahlédnutí do Akášického pole se nám zjednodušují zdánlivě složité situace a nabízí se nám odpovědi, proč se v dané situaci nacházíme, co bychom se měli naučit, jaké hlubší souvislosti a příčiny stojí za našimi problémy, aby se nám již nevracely. Tím dochází k přirozenému přeorientování našeho života.

Při práci s Akášou je nutný vědomý souhlas subjektu, jehož informace jsou předmětem našeho zaměření. Napojení prostřednictvím vyšších duchovních čaker aktivuje silnou akášickou energii, která jako léčivý sloup světla prochází mnou i klientem. Tato energie přirozeně harmonizuje energetické bloky jak v podvědomí, tak na fyzickém těle, a odhaluje základní příčiny problémů. Vše probíhá pod vedením vyšších sil a ve správný čas. Jakmile dojde k pochopení souvislostí, akášické záznamy se uzavírají a proud léčivé energie končí.

Informace z Akášických záznamů slouží jako klíče pro naše další kroky a rozhodnutí. Nabízí nové perspektivy a motivuje nás, abychom vzali život do svých rukou a převzali zodpovědnost za naše další směřování. Učí nás, že již není třeba se vidět v roli oběti, ale že máme sílu tvořit si svou cestu plnou nových možností zde a teď.

Akášická čtení mohou poskytnout vhledy do různých životních oblastí, včetně vztahů, rodinné linie, práce, zdraví, seberealizace a mnoha dalších. Prostřednictvím pochopení vzorců a postojů, které nás formovaly, a s využitím zákonů přitažlivosti a hojnosti, můžeme otevřít dveře k novým možnostem ve všech aspektech našeho života.

Pracuji intuitivně a s plným respektem k tomu, co je v daném momentě povoleno. Moje práce na dálku v energetickém poli klienta vždy vyžaduje jeho svolení. Propojuji často přístup skrze Akášické záznamy s metodou LSVJ a dalšími technikami, které se vzájemně doplňují.