ShamballaShamballa je multidimenzionální systém energetického léčení, který je otevřený každému, kdo intuitivně cítí volání s ní pracovat, a to i bez předchozích zkušeností nebo zasvěcení. Jde o jeden ze základních systémů práce s energií, podobný Reiki. Shamballa 1024 celkem obsahuje 1024 symbolů, rozdělených do čtyř stupňů po 256 symbolech. Tyto symboly jsou předávány "telepaticky" skrze zasvěcení, a to prostřednictvím vašeho Vyššího Já, což zajišťuje, že symboly jsou předávány ve své čisté formě, přičemž první dvě úrovně jsou předávány společně v rámci jednoho zasvěcení.

Shamballa léčí prostřednictvím fialového paprsku, našeho vlastního čistého záměru a energie Nanebevzatých mistrů.  

Práce s touto energií je velmi přímá a jednoduchá, zejména díky tomu, že se nemusíme zabývat složitostí symbolů - ty jsou nám při iniciaci přímo vloženy do aury a umožňují nám léčit sebe samé, své blízké, harmonizovat prostředí, působit na zvířata, rostliny a dokonce i na planetu Zemi. Na vyšších úrovních patří tyto energie mezi nejsilnější, které jsou k dispozici pro energetickou práci.

Shamballa 1024

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:
- Univerzální životní energie (Reiki)
- Mahatma energie - neboli "JÁ JSEM" Boží přítomnost

- Energie Nanebevzatých mistrů 

Symboly Shambally 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D. Shamballa nám velmi napomáhá při našem "vzestupu" do 4. a 5. dimenze a při vzestupu celé planety Země. Osvobozuje nás od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.  

Shamballa 1024 představuje zjednodušený přístup k energetické práci ve srovnání s tradičními systémy. Zatímco v Usui Reiki je potřeba se naučit a používat specifické symboly pro léčení, Shamballa 1024 odstraňuje tuto potřebu tím, že nám při zasvěcení přímo do aury vloží všechny potřebné symboly. U Shambally je kladen důraz na čistotu záměru, který je považován za klíčový pro práci s energií. Energetické bytosti Shambally, které jsou při léčení s námi a pracují pro nás, přesně vědí, co v daném okamžiku intuitivně potřebujeme. 

Dálkové zasvěcení Shambally

Zasvěcení na dálku probíhá formou bezkontaktního přenosu. Klíčovým předpokladem pro úspěšné zasvěcení je připravenost Mistra-Učitele na vysílání energie a schopnost Žáka naladit se na příjem této energie. Propojení mezi Mistr-Učitelem a Žákem se odehrává na úrovni jejich duší, což zajišťuje hluboký a intenzivní zážitek, často vnímaný jako silnější a s delším působením ve srovnání s tradičním osobním zasvěcením. Tento proces umožňuje jedinci vytvořit si ve svém domově optimální a nerušené prostředí pro příjem energie.

Dálkový zasvěcovací proces obvykle trvá kolem 30 minut, po které následuje dalších 30 minut pro možné procítění, napojení na intuici a meditaci s duchovními průvodci. Vše probíhá offline, nemusíte být tedy na internetu ani telefonu.

Energie se šíří vlnovitě a většina zasvěcených vnímá různé prožitky a změny - od tepla, chladu, mravenčení, brnění, přes vnímání duchovních bytostí, barev, přijímání vizí, poselství, obrazců... Každý zasvěcený má unikátní zkušenost a intenzita vnímání se liší. Někteří mohou během procesu usnout, což je také v pořádku. Často se stává, že i ti, kteří si myslí, že nic necítili, později objeví alespoň vnímání tepla a energie. Zážitky jsou různorodé a velmi individuální. Vše postupně dobíhá a dosedá i v dalších dnech. Univerzální energie pracuje ve vašem energetickém poli a vědomí pro vás tady a teď. Po dálkovém zasvěcení je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim, protože během následujících dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád a další změny a doladění.


Před každým zasvěcením probíhá energetické pročištění.

Dálková zasvěcení nabízím od roku 2012.

Opakování zasvěcení (Znovunapojení) pro mé klienty jsou zdarma. Pro nové 500 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. 

Pokud chcete Shamballu vyzkoušet

Co vše přináší Shamballa

 • je založena na celistvosti a pomáhá nám uvědomit si, že vše je propojeno se vším
 • jedna z cest sebepoznání, zesílení naší intuice a objevení osobního potenciálu
 • pomáhá v našem vývoji, duchovní cestě, ke zlepšení životních podmínek, odstraňování bloků
 • poskytuje hluboké poznání nás i ostatních lidí, jenž potřebují lásku, léčení a integritu
 • osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení, jednání a pomáhá celkově uvolnit karmické zátěže
 • vede nás, abychom převzali odpovědnost za svůj život, odpoutali se od minulosti a překonali to, co již nepotřebujeme
 • Shamballa léčí prostřednictvím fialového paprsku, našeho vlastního čistého záměru a energie Nanebevzatých mistrů
 • Shamballa způsobila mnoha lidem velmi pozitivní změny v životě


Součástí dálkového zasvěcení Shamballa 1024 je:

 • energetické pročištění
 • 1 zasvěcení Shamballa 1024 1. a 2. stupeň v odstupu minimálně 1 týdne od předchozích zasvěcení
 • podrobná skripta v pdf na e-mail
 • certifikát na e-mail
 • možnost další e-mail konzultace
 • možnost zopakování předchozího zasvěcení - znovunapojení pro mé klienty jsou zdarma, pro nové 500 Kč
 • možnost k zasvěcení zakoupit některé z našich svíček, které sami vyrábíme


  Svíčky z Ráje jsou skvělým doplňkem a jako podpora na vaši další cestě. Jsou vhodné pro osobní meditace, vizualizace, vlastní záměry, rituály, očistu i harmonizace nejen čaker. Balíček sady svíček vám bude zaslán na adresu, kterou uvedete v objednávce.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.