ShamballaShamballa je multidimenzionální systém energetického léčení, který je otevřený každému, kdo intuitivně cítí volání s ní pracovat, a to i bez předchozích zkušeností nebo zasvěcení. Jde o jeden ze základních systémů práce s energií, podobný Reiki. Shamballa 1024 celkem obsahuje 1024 symbolů, rozdělených do čtyř stupňů po 256 symbolech. Tyto symboly jsou předávány "telepaticky" skrze zasvěcení, a to prostřednictvím vašeho Vyššího Já, což zajišťuje, že symboly jsou předávány ve své čisté formě, přičemž první dvě úrovně jsou předávány společně v rámci jednoho zasvěcení.

Shamballa léčí prostřednictvím fialového paprsku, našeho vlastního čistého záměru a energie Nanebevzatých mistrů.  

Práce s touto energií je velmi přímá a jednoduchá, zejména díky tomu, že se nemusíme zabývat složitostí symbolů - ty jsou nám při iniciaci přímo vloženy do aury a umožňují nám léčit sebe samé, své blízké, harmonizovat prostředí, působit na zvířata, rostliny a dokonce i na planetu Zemi. Na vyšších úrovních patří tyto energie mezi nejsilnější, které jsou k dispozici pro energetickou práci.

Shamballa 1024

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:
- Univerzální životní energie (Reiki)
- Mahatma energie - neboli "JÁ JSEM" Boží přítomnost

- Energie Nanebevzatých mistrů 

Symboly Shambally 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D. Shamballa nám velmi napomáhá při našem "vzestupu" do 4. a 5. dimenze a při vzestupu celé planety Země. Osvobozuje nás od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.  

Shamballa 1024 představuje zjednodušený přístup k energetické práci ve srovnání s tradičními systémy. Zatímco v Usui Reiki je potřeba se naučit a používat specifické symboly pro léčení, Shamballa 1024 odstraňuje tuto potřebu tím, že nám při zasvěcení přímo do aury vloží všechny potřebné symboly. U Shambally je kladen důraz na čistotu záměru, který je považován za klíčový pro práci s energií. Energetické bytosti Shambally, které jsou při léčení s námi a pracují pro nás, přesně vědí, co v daném okamžiku intuitivně potřebujeme. 

Shamballa je také vhodná pro ty, kteří se cítí být spojeni se zvířaty a chtějí se věnovat jejich léčení. Tuto možnost často využívají jedinci, kteří vnímají specifický životní úkol spojený se zvířaty na Zemi. 

Dálkové zasvěcení Shambally

Zasvěcení na dálku probíhá formou bezkontaktního přenosu. Klíčovým předpokladem pro úspěšné zasvěcení je připravenost Mistra-Učitele na vysílání energie a schopnost Žáka naladit se na příjem této energie. Propojení mezi Mistr-Učitelem a Žákem se odehrává na úrovni jejich duší, což zajišťuje hluboký a intenzivní zážitek, často vnímaný jako silnější a s delším působením ve srovnání s tradičním osobním zasvěcením. Tento proces umožňuje jedinci vytvořit si ve svém domově optimální a nerušené prostředí pro příjem energie.

Dálkový zasvěcovací proces obvykle trvá kolem 30 minut, po které následuje dalších 30 minut pro možné procítění, napojení na intuici a meditaci s duchovními průvodci. Vše probíhá offline, nemusíte být tedy na internetu ani telefonu.

Energie se šíří vlnovitě a většina zasvěcených vnímá různé prožitky a změny - od tepla, chladu, mravenčení, brnění, přes vnímání duchovních bytostí, barev, přijímání vizí, poselství, obrazců... Každý zasvěcený má unikátní zkušenost a intenzita vnímání se liší. Někteří mohou během procesu usnout, což je také v pořádku. Často se stává, že i ti, kteří si myslí, že nic necítili, později objeví alespoň vnímání tepla a energie. Zážitky jsou různorodé a velmi individuální. Vše postupně dobíhá a dosedá i v dalších dnech. Univerzální energie pracuje ve vašem energetickém poli a vědomí pro vás tady a teď. Po dálkovém zasvěcení je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim, protože během následujících dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád a další změny a doladění.


Před každým zasvěcením probíhá energetické pročištění.

Dálková zasvěcení nabízím od roku 2012.

Opakování zasvěcení (Znovunapojení) pro mé klienty jsou zdarma. Pro nové 500 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Je vždy nutné předložit potvrzení o absolvování příslušného stupně tím, že zašlete kopii certifikátu na e-mail.

Pokud chcete Shamballu vyzkoušet

Co vše přináší Shamballa

 • je založena na celistvosti a pomáhá nám uvědomit si, že vše je propojeno se vším
 • jedna z cest sebepoznání, zesílení naší intuice a objevení osobního potenciálu
 • pomáhá v našem vývoji, duchovní cestě, ke zlepšení životních podmínek, odstraňování bloků
 • poskytuje hluboké poznání nás i ostatních lidí, jenž potřebují lásku, léčení a integritu
 • osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení, jednání a pomáhá celkově uvolnit karmické zátěže
 • vede nás, abychom převzali odpovědnost za svůj život, odpoutali se od minulosti a překonali to, co již nepotřebujeme
 • Shamballa léčí prostřednictvím fialového paprsku, našeho vlastního čistého záměru a energie Nanebevzatých mistrů
 • Shamballa způsobila mnoha lidem velmi pozitivní změny v životě

Předpoklad pro zasvěcení: kdokoliv 


Součástí dálkového zasvěcení Shamballa 1024 1. a 2. stupeň získáte:

 • energetické pročištění
 • 1 zasvěcení Shamballa 1024 1. a 2. stupeň v odstupu minimálně 1 týdne od předchozích zasvěcení
 • dálkové zasvěcení provádí Mistr Reiki & Shamballa učitel Zuzana Galuszková
 • podrobná skripta v pdf na e-mail
 • certifikát na e-mail
 • možnost další e-mail konzultace
 • 1. DÁREK k zasvěcení - 1 dálková harmonizace zdarma
 • 2. DÁREK - svíčka zdarma - bude zaslána na adresu pro vaši vlastní energetickou práci 
 • možnost zopakování předchozího zasvěcení - znovunapojení pro mé klienty jsou zdarma, pro nové klienty 450 Kč

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.