Shamballa 1024

Shamballa 1024 se označuje jako multidimenzionální energie, protože je založena na celistvosti. Jde o sloučení několika typů energií:

  • Univerzální životodárná energie (spektrum energií Reiki) - která protéká všemi bytostmi i předměty, tvoří a dává život. Vše je tvořeno touto energií. Je to energie Lásky.
  • Mahátma energie (energie života, božství a osvícení) = Energie Světla v našem duchovním srdci - energii naší "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" vnímání sama sebe (požádáme a ihned se děje), klíč k Jednotě, znovu-poznání, celistvosti. 
  • Energie Nanebevzatých Mistrů, a bytostí Světla (andělé, archandělé, atd.) - bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás v naší spirituální evoluci.

  • V současnosti Shamballu tvoří také paprsky intenzivní transformace.

Díky Shamballe můžeme objevit svět, který jsme dosud neznali, porozumět synchronicitě, tomu, že vše souvisí se vším a vše je navzájem propojeno. Přináší hluboké poznání o nás (sebepoznání), nalezení vlastní pravdy, cestou k sobě, učí nás sebelásce a sebepřijetí. Shamballa je silou lásky, intuice, Světlem uvnitř nás, pomáhá nám uzdravit všechny oblasti života. Vede k převzetí odpovědnosti za vlastní život a k pochopení, že svou vlastní realitu si tvoříme my sami. Tou nejdůležitější prací se pak stává otevření "duchovního srdce" a čistá, svobodná mysl. Shamballa nás otevírá hluboké lásce k planetě Zemi, osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.

Symboly Shamballa 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D. Vnikají do těla a harmonizují jej právě tam, kde je v tuto chvíli harmonizace nejvíce potřeba. Pomáhá odstranit hluboké mentální a emoční bloky, které jsou usazené ve fyzickém těle. Technika je jednoduchá a k samotné terapii postačí pár minut. Shamballa je inteligentní energií, pracuje tak dlouho, jak je potřeba a také tam, kde je potřeba v souladu s daným člověkem a jeho bytím. Léčit lze sebe sama, druhé lidi, zvířata i rostliny.

V Shamballe 1024 pracujeme jen s energií a vlastním záměrem, kterým aktivujeme. Není potřeba se učit symboly (jako např. v Reiki), protože ty se při zasvěcení přenáší z aury mistra do aury žáka telepaticky. Vše je řízeno skrz Vyšší Já. Působí i na nemoci, které jsou v jiných systémech léčení a duchovního růstu (např. formy Reiki) považovány za nevyléčitelné. Vše je řízeno z boží vůle a s respektem k vlastnímu uvědomění dané nemoci. 

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů. Tvoří dohromady ucelený kruh a jsou předávány telepaticky na dálku prostřednictvím zasvěcení. První dva stupně Shambally se předávají společně. Každý stupeň má 256 symbolů a při prvním zasvěcení tedy obdržíte 512 symbolů. Není potřeba si je pamatovat ani vědomě aktivovat (podobně jako u Reiki), vše je řízeno z Vyššího Já.

Rozdělení Shambally 1024

1. stupněm Shambally získáme schopnost uzdravovat sebe.

2. stupněm se nám výrazně navýší energetický potenciál k uzdravování a napojení na Shamballu, posílíme sebeléčení a máme též schopnost uzdravovat druhé lidi, zvířata, prostor, a to vše osobně i na dálku.

3. stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj a otevření svého srdce.

4. stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále, zahrnuje Boží Milost, čištění karmy a urychlení vlastního vývoje.

Navazující stupně jsou Shamballa 2002, Shamballa 3110... 

Před dálkovým zasvěcením vždy ověřuji kyvadlem nakolik jste připraveni k zasvěcení. Zároveň proběhne příprava, vyčištění či odblokování vlastního energetického systému tak, aby bylo zasvěcení přijato ideálním způsobem. Po uhrazení platby jsou na váš e-mail odeslány skripta, po zasvěcení pak certifikát o absolvování.

Co lze vnímat v průběhu nebo po zasvěcení

Prožitky se odvíjí od aktuální úrovně vašeho vědomí, lze vnímat proud energie, barvy, cítit přítomnost světelných průvodců, přijímat vize či přímé informace shora apod. Každé zasvěcení (i opakování) může sebou přinést následně očistný detoxikační proces, trvající pár dní až 21dní, se kterým se mohou vyplavit z těla či psychiky staré bloky, nashromážděné toxiny či přebytečné emoce. Tím také dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte své tělo a dopřejte si odpočinek s dostatkem spánku, tekutin i solných koupelí. Vždy je možná konzultace e-mailem. Zájemcům dále nabízím podpůrný postup a doporučení z řady harmonizačních produktů.

Před zasvěcením do Shambally lze absolvovat Shamballa terapii.

Opakování zasvěcení

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) na dálku udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Přesvěcení do Shambally na dálku je možné aktivovat po určitém čase u každého zájemce, který o to sám vědomě požádá. Je vhodné také pokud jste delší dobu s energií nepracovali. Ten, kdo u mě absolvoval Shamballu již dříve, nabízím zdarma.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.