ReikiREIKI JAKO SOUČÁST ŽIVOTA 

Reiki je pro každého – každý se může naučit pomáhat sobě či druhým s touto vesmírnou láskyplnou energií. 


Od samotného zrodu naší sluneční soustavy se vesmírem, stejně jako naší vlastní existencí, proplétá nepřeberné množství různorodých vibrací a energií. Tyto energie nejenže ovlivňují náš každodenní život, ale mají také zásadní význam pro náš duchovní rozvoj a evoluci. Starověké civilizace byly mistři v chápání a využívání těchto vesmírných sil, přičemž jednou z klíčových energií, kterou objevily a začaly využívat, je Reiki.

Reiki je forma energie s hlubokými léčivými a regeneračními schopnostmi, která působí na vše živé v celém vesmíru na různých úrovních existence. Tato energie je schopna procházet skrze nás a ovlivňovat tak nejen naše bezprostřední okolí, ale i širší vesmírné dění. Díky Reiki můžeme pozitivně působit na naše fyzické i duševní zdraví, a to jak prostřednictvím přímého kontaktu, tedy položením rukou, tak i na dálku – pomocí myšlenky, předmětů, fotografií či jiných nosičů energie. Reiki nám umožňuje oslovit a léčit naše vnitřní já, podvědomí, a dokonce i ovlivnit události v minulosti, přítomnosti i budoucnosti bez omezení časem či prostorem.

Použití Reiki energie nám nabízí jedinečnou možnost zasahovat do dění a bytí v nekonečném všudypřítomném časoprostoru, přesahovat hranice nám známých dimenzí a otevírat dveře k těm, které jsme teprve začali na cestě objevovat.

Reiki je jako základní škola pro práci s energií.

Představuje přirozenou metodu léčení, která je známá pro svou jednoduchost, bezpečnost, jemnost a nenásilný přístup. Tato metoda podporuje tělesnou rovnováhu a napomáhá léčebným procesům. Když se naučíte s Reiki pracovat, získáte schopnost samostatně si zvyšovat životní energii, zmírňovat bolesti, dosahovat hluboké relaxace a pocitu harmonie. Praktikování Reiki aktivuje vlastní schopnost těla se léčit, zlepšuje mimosmyslové vnímání a intuici.

Toto starodávné umění léčby, které v 19. století znovuobjevil Mikao Usui v Japonsku, funguje na principu předávání léčivé energie prostřednictvím položení dlaní na různé části těla. Lidé mohou Reiki vnímat jako teplo, horko, brnění, pulsaci nebo chlad vycházející z rukou, zatímco méně citlivé osoby nemusí cítit nic konkrétního, ale jejich tělo si přesto přebírá potřebnou energii. Energie Reiki intuitivně směřuje tam, kde je nejvíce potřeba, ať už je to pro léčbu nebo posílení organismu.

Reiki významně snižuje stres, napětí, zmírňuje bolest, urychluje hojení, záněty, uvolňuje blokády na energetické i psychické úrovni, odstraňuje příčiny nemocí, detoxikuje tělo a zvyšuje vitalitu. Podporuje kreativitu, čistší vědomí, osobní rozvoj, životní sílu a přináší pozitivní změny v životě člověka. Reiki nás učí lépe rozumět svému tělu, uvolňovat a propouštět emoce, učí nás neuchytávat se starých nefunkčních vzorců a otevírá cestu k přijetí nových, prospěšných změn. Tato metoda také zlepšuje mezilidské vztahy a pomáhá najít cestu z místa, kde jsme se dlouho nemohli posunout. Navíc Reiki vytváří energetickou ochranu proti vnějším energiím, což je zvláště důležité pro ty, kteří pracují s druhými lidmi např. v pomáhajících profesích nebo s elektronickými zařízeními.

Dálkové zasvěcení Reiki

Zasvěcení na dálku probíhá formou bezkontaktního přenosu. Klíčovým předpokladem pro úspěšné zasvěcení je připravenost Mistra-Učitele na vysílání energie a schopnost Žáka naladit se na příjem této energie. Propojení mezi Mistr-Učitelem a Žákem se odehrává na úrovni jejich duší, což zajišťuje hluboký a intenzivní zážitek, často vnímaný jako silnější a s delším působením ve srovnání s tradičním osobním zasvěcením. Tento proces umožňuje jedinci vytvořit si ve svém domově optimální a nerušené prostředí pro příjem energie.

Dálkový zasvěcovací proces obvykle trvá kolem 30 minut, po které následuje dalších 30 minut pro možné procítění, napojení na intuici a meditaci s duchovními průvodci Reiki. Vše probíhá offline, nemusíte být tedy na internetu ani telefonu.

Energie se šíří vlnovitě a většina zasvěcených vnímá různé prožitky a změny - od tepla, chladu, mravenčení, brnění, přes vnímání duchovních bytostí, barev, přijímání vizí, poselství, obrazců... Každý zasvěcený má unikátní zkušenost a intenzita vnímání se liší. Někteří mohou během procesu usnout, což je také v pořádku. Často se stává, že i ti, kteří si myslí, že nic necítili, později objeví alespoň vnímání tepla a energie. Zážitky jsou různorodé a velmi individuální. Vše postupně dobíhá a dosedá i v dalších dnech. Univerzální energie Reiki pracuje ve vašem energetickém poli a vědomí pro vás tady a teď. Po dálkovém zasvěcení je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim, protože během následujících dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád a další změny a doladění.


Nabízím svým klientům a žákům plnou podporu v jejich práci s Reiki, oblasti, které se věnuji již od roku 2002. Před každým zasvěcením probíhá energetické pročištění.

Dálková zasvěcení nabízím od roku 2012.

Opakování zasvěcení (Znovunapojení) pro mé klienty jsou zdarma. Pro nové 450 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Je vždy nutné předložit potvrzení o absolvování příslušného stupně tím, že zašlete kopii certifikátu na e-mail.

Pokud chcete Reiki vyzkoušet

Co vše přináší Reiki

 • jemná metoda přirozené harmonizace těla i duše
 • umožní najít cestu k sobě, zlepšit zdraví, vztahy, rozvoj sebe sama
 • navyšuje vlastní energii a dochází ke zmírnění bolesti
 • zlepší se mimosmyslové vnímání a intuice
 • přiložením dlaní navodí hlubokou relaxaci, pocit harmonie a klidu
 • s Reiki lze pomáhat lidem, zvířatům, rostlinám, planetě Zemi
 • člověk získá výrazné navýšení energie a citlivosti
 • může působit také na dálku sobě či druhým, neomezeně mimo prostor a čas
 • zaměřuje se na emoční, duševní a karmické léčení
 • naučí, jak posílat energii do různých situací v běžném životě
 • zasvěcením dochází k otevření kanálu čaker pro příjem energie, poté je již každý sám veden intuicí a skripty nezávisle na učiteli

Rozdělení stupňů Reiki 

USUI SHIKI RYOHO REIKI

Součástí dálkového zasvěcení Reiki získáte:

 • energetické pročištění
 • 1 zasvěcení Reiki daného stupně v odstupu minimálně 1 týdne od předchozích zasvěcení
 • dálkové zasvěcení provádí Mistr Reiki učitel Zuzana Galuszková
 • podrobná skripta v pdf na e-mail
 • certifikát na e-mail
 • možnost další e-mail konzultace
 • 1. DÁREK k zasvěcení - 1 dálková harmonizace zdarma
 • 2. DÁREK - svíčka zdarma - bude zaslána na adresu pro vaši vlastní energetickou práci 
 • možnost zopakování předchozího zasvěcení - znovunapojení pro mé klienty jsou zdarma, pro nové klienty 450 Kč