Reiki

Již od prvopočátku vzniku naší sluneční soustavy proudí celým Vesmírem a také kolem nás i v nás samých nepřeberné množství různých vibrací, které se podílejí na našem bytí a ovlivňují přímo i nepřímo náš celkový vývoj a duchovní růst. Často jsou zde spojeny různé duchovní směry i léčitelské techniky, které mají jedno společné - práci s energií.

Reiki je jako základní škola a poskytuje skvělý základ pro práci s energiemi. Sama s vesmírnou energií pracuji od roku 2002.

Reiki je právě jednou z metod, která přináší poznání proudění energie v našem fyzickém těle i v celém systému aury. Následně pak ve spojení s poznáním vědy o lidském těle i o vesmíru dává větší prostor k pochopení člověka jako duchovní bytosti žijící ve hmotném těle. Člověk je běžně vystaven vlivům okolí a stresům, které ubírají jeho energii. Vše se pak postupně odrazí i na jeho zdravotním stavu. Reiki je metoda léčení pomocí univerzální energie s neomezeným zdrojem. Nazýváme ji holistická, tzn. že ošetřuje komplexně - fyzické tělo, duševní i duchovní oblast. Nachází a uzdravuje skutečné příčiny nemocí, nikoliv jen následky.

Reiki - univerzální vesmírná síla, která aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. 

Tato pozitivní energie má blahodárný uzdravující a životodárný účinek, působí regeneračně a léčebně na vše živé v celém vesmíru, a to na všech možných úrovních, aktivuje vlastní síly. Reiki působí skrz nás zasvěcené bytosti na vše kolem nás samých. Reiki energií můžeme pozitivně ovlivňovat vše, na co si jen pomyslíme. Tedy nejde jen o léčebný systém předávaný kontaktní metodou pokládáním rukou na sebe sama i na jiné, ale můžeme také bezkontaktně pomoci působit všude tam, kam rukama nedostaneme, a to do nitra naší duše, našeho podvědomí, do minulosti, přítomného prožívání i budoucnosti, působit na neomezenou vzdálenost a jiné. Reiki můžeme nazvat také životní styl a prostředek pro sebepoznání, sebeléčení. Je to vědomá práce, nalezení cesty k sobě, otevření se vlastnímu potenciálu, cesta naučit se pozitivně myslet, a díky synchronicitě následně přitahovat do našeho života vše potřebné. 

Díky Reiki mnoho z nás začíná věřit v sílu lásky své duše a ve rčení: - pomoz si sám a bude ti pomoženo. Umění je v její jednoduchosti a snadném použití v běžném životě. 

Pro práci s vesmírnou energií vytvářející v těle harmonizující vibrace lásky ho začal používat Dr. Mikao Usui, který uměl s energií lásky pracovat nejen pro zharmonizování svého těla, ale i pro uzdravování druhých lidí. 

Reiki nám postupně zklidní rozbouřené emoce v naší duši, pomáhá zvířatům, stromům, květinám. Lidem i zvířatům zvyšuje obranyschopnost proti nemocem a stresu. Rostlinám pomáhá k lepšímu růstu, květinám k bohatým květům, u kamenů zesílí jejich přirozené energetické vyzařování.

Reiki je technika mnohem starší, zřejmě stará jako lidstvo samo. Energií lásky léčil i Buddha, Ježíš a mnoho dalších osvícených lidí. Dr. Usui je považován pouze za znovu objevitele, nikoliv za původního autora. Naučil se ji nejenom sám používat, ale našel i způsob, jak své schopnosti předávat druhým potřebným lidem, a to se dochovalo až dodnes.

Reiki nemůže léčit to, co již bylo zcela zničeno. Tedy zcela odumřelé orgány a tělesné části se na léčbě vůbec nepodílejí. Zde dojde pouze jen k určité regeneraci v rámci aury. V reálu to znamená, že má energetické tělo tak poškozené vibrace, že již nemůže obnovovat oblasti vyřazené z harmonie. 

Musíme si zásadně uvědomit, že terapeut je pouze kanálem Reiki. Přes něj pouze proudí tato energie k příjemci a záleží pouze na něm, kolik jí přijme. Důležitá je také jeho otevřenost a vyrovnanost. Když někdo vědomě či nevědomě odmítá tuto vesmírnou energii, tak do něj Reiki prostě neproudí a nikdy nemůže být člověku vnucena nebo do něj natlačena. Je zcela závislá na vůli či přání léčeného. Záleží pouze na něm, kolik jí využije či zdali ji vůbec příjme. Reiki je bezpečná a nehrozí, že by terapeut převzal nemoc od svého klienta a ani opačně.

Pro koho je Reiki vhodná
Pro chronicky nemocné, lidi se sníženou imunitou, alergiky i běžné lidi. Je přínosná pro lidi pracující s druhými lidmi (kosmetičky, maséry, terapeuty apod.), lidi obsluhující přístroje aj. Dále je vhodná pro těhotné ženy (jako prenatální péče o dítě společně s matkou). Pro děti, ty reagují na ošetření s Reiki velice rychle. Celkově shrnuto je Reiki vhodná pro každého, kdo ji intuitivně vnímá a cítí pozitivně. Zasvěcením získáváme schopnost být trvalým kanálem Reiki. 

Před zasvěcením do Reiki je možné absolvovat Reiki terapii.

Tradiční Reiki Usui Shiki Ryoho se dělí na 4 stupně

Součástí všech mých kurzů (zasvěcení) jsou podrobná skripta, která klient dostává spolu s osvědčením o absolvování kurzu. V případě, že klient má energetický blok k práci s Reiki, dochází k jeho odblokování. Dálková zasvěcení do Reiki pořádám individuálně pro jednotlivce. Termíny kurzu nevypisuji, stačí napsat na e-mail či poslat přímo Objednávku.

1. stupeň Reiki (fyzická úroveň)

Dojde k tomu, že zasvěcený se stane vodičem Reiki. Přiloží-li pak své ruce na sebe či jiné s úmyslem léčit, dochází k přenosu léčivé energie. 1. stupeň je určen především k sebeléčení. Zasvěcením do 1. stupně získáte tedy možnost energeticky pracovat na sobě a také na druhých - naučíte se kontaktně předávat vše pronikající harmonizující energii Reiki.

Z obsahu skript:

 • Historie Reiki.
 • Čakry-popis, vlastnosti, jejich funkce a harmonizace.
 • Duchovní příčiny nemocí.
 • Meridiány, jemnohmotná těla - aura, reflexní zóny.
 • Léčebné pozice a tvorba vlastních léčebných pozic.
 • Jak se napojit na příčiny problému tohoto či minulého života a jak je správně zpracovat.

2. stupeň Reiki (mentální úroveň)

Zasvěcením do 2. stupně se výrazně zvýší množství energie Reiki, kterou je člověk schopen vést. Dochází k zesílení proudu Reiki. Pracuje se s léčením na dálku. Vědomě jsou používány tři symboly, do kterých je student zasvěcen, a které bude pak používat pro práci s energií Reiki mimo prostor a čas. Naučíte se působit na osoby přes fotografii, pomocné předměty. Naučíte se komunikaci s podvědomím. Tento stupeň se zaměřuje na emoční, duševní a karmické léčení.

Z obsahu skript:

 • Působení tří symbolů Reiki a jak je používat.
 • Postupy při práci s Reiki: Nabití pomocí Reiki vodu pro koupel, harmonizace místnosti a jiných prostorů, energetizování jídla, tekutin a léků, naprogramování vody nebo nějakého kamene ke stálému samočištění, zrušení naprogramování, Reiki sprcha, ochrana před cizími energiemi, léčení emocionálních problémů, práce se zástupným objektem, s fotografií, léčení na dálku.
 • Jak se napojit na příčiny problému tohoto či minulého života pomocí symbolů.
 • Zpracování příčiny k uvědomění a odevzdání.

3. stupeň Reiki (mistrovská úroveň)

Zasvěcením do 3. Mistrovského stupně Reiki získáte schopnost pracovat s mistrovským symbolem, a také využívat energii Reiki v jejím plném potenciálu. Prohloubíte si a zdokonalíte vše, co jste se naučili ve 2. stupni. Vytvoří se a posílí vaše mimo tělové vnímání. Prohloubí se schopnost vciťování do všeho kolem. Tento stupeň je stupněm duchovního růstu, který slouží hlavně k osobní transformaci a vědomému přiblížení se ke své podstatě "Já jsem".

Z obsahu skript:

 • Působení mistrovského symbolu Reiki a jak jej používat.
 • Léčení na dálku, očista a nabíjení minerálů aj.

4. stupeň Reiki (učitelská úroveň)

Zasvěcením do 4. Učitelského stupně Reiki dochází k otevření mimo tělových čaker nacházejících se nad naší hlavou, čímž se prohloubí všechny vaše schopnosti a zvýší se schopnost vnímání a komunikace s vesmírnými vibracemi, energiemi a prohloubí se vaše intuice. Získáte další symboly, naučíte se s nimi pracovat a využívat jejich skrytých možností. Tento stupeň je vhodný jen pro vážné zájemce, kteří chtějí Reiki předávat i ostatním. Zasvěcený se stává mistrem - učitelem. Je mu vysvětlen postup zasvěcování a vyučování dalších studentů. 

Opakování zasvěcení

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) na dálku udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Přesvěcení do Reiki na dálku je možné aktivovat po určitém čase u každého zájemce, který o to sám vědomě požádá. Je vhodné také pokud jste delší dobu s energií nepracovali. Ten, kdo u mě absolvoval Reiki již dříve, nabízím zdarma. 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.