Obchodní podmínky


Zuzana Galuszková
se sídlem Včelařská 2019/19a, Karviná-Hranice
identifikační číslo: 64595102
pro nabídku služeb a produktů v oblasti osobního rozvoje prostřednictvím internetových stránek na adrese www.oaza-duse.cz
Kontaktní údaje:
Telefon: +420604455505
E-mail: info@oaza-duse.cz

Jako průvodkyně duše, terapeut a lektor jsem poskytovatel konzultací, terapií, meditací, seminářů sloužících k osobnímu rozvoji člověka. Pracuji na objednávku dle dohody a dle pořadí zaslaných (uhrazených) objednávek. Vždy je nutné se tedy předem objednat, a to zasláním objednávky přes webové rozhraní www.oaza-duse.cz, případně prostřednictvím e-mailu info@oaza-duse.cz.
Upřednostňuji e-mailovou komunikaci přes e-mail info@oaza-duse.cz, (případně zasláním SMS na tel. +420604455505). Touto cestou vám budou rovněž zodpovězeny dotazy k nabízeným produktům (službám).
Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
Odesláním vaší objednávky je uzavřena smlouva, která vzniká na základě písemné dohody e-mailovou komunikací nebo ji s vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní www.oaza-duse.cz na základě vybraného produktu či služby. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před odesláním objednávky zkontrolovat a opravit.
Ve formuláři jsou uvedeny základní informace o vás, objednaném produktu či službě, ceně (včetně např. poštovného), způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
Odesláním objednávky potvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili a souhlasíte s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/...odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních dat
Respektuji vaše soukromí. Abych vám mohla nabídnout své služby, potřebuji znát některá vaše osobní data. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tato data chráním před zneužitím. Další informace k ochraně osobních údajů dle zákona o GDPR najdete zde.
Označení produktů, služeb a jejich popis jsou vždy blíže uvedeny na webovém rozhraní www.oaza-duse.cz.
Upozorňuji, že všechny produkty a služby zde uvedené podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez písemného souhlasu autora je zakázáno. Stejně tak veškerý obsah na webových stránkách a jeho kopírování je bez písemného souhlasu zakázán.
Upozornění ke službám!
Neposkytuji zdravotnické služby ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Veškeré služby jsou poskytovány jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči, nejsou tedy důvodem k vysazení léků. Slouží pro individuální rozvoj jedince. Některé postupy mohou být náročnější na zvládnutí a vyžadují čas a trpělivost. Vaše účast je čistě dobrovolná. Intuice vás vede tam, kde máte v daný okamžik být a čím se máte zabývat. Je potřeba si uvědomit, že každý dospělý jedinec nese sám za sebe plnou odpovědnost. Vhledy a doporučení je třeba brát jako inspiraci, jak s nimi osobně naložíte, je plně ve vaší zodpovědnosti a přístupu. Nejsem jakkoliv odpovědna za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praktickém životě.
Předem vzájemně dohodnutý a odsouhlasený objednaný termín je považován za závazný. Pokud zjistíte, že se nemůžete zapojit či zúčastnit, prosím vás o včasné předání potřebné informace, aby mohl uvolněný termín využít někdo další.
Je naprosto nevhodné během terapie konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje a podobné látky. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání léků mě prosím předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti souhlas rodiče. Terapeut může klienta odmítnout.
Je dobré, aby klient předem nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá konzultace či terapie může sebou přinést navíc očistný proces, trvající pár dní či týdny, se kterým se mohou uvolnit z těla či psychiky nashromážděné toxiny a přebytečné emoce. Tím také dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte tedy své tělo a dopřejte si odpočinek s dostatkem spánku a tekutin. Klientům dále nabízím i podpůrný postup a výběr z řady našich harmonizačních produktů.
Dárkové poukazy
Pro zájemce nabízím také Dárkové poukazy v libovolné hodnotě. Dárkový poukaz lze uplatnit na aktuálně uvedené služby v nabídce. Platnost poukazu je 6 měsíců od data vystavení.
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
U produktů zakoupených prostřednictvím webového rozhraní www.oaza-duse.cz má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu a odstoupení od kupní smlouvy. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Dříve, než zašlete zásilku zpět, uvědomte mě o tom písemně, postačí e-mailem s žádostí a zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou. 
Reklamační řád

Zákazník nejdříve ohlásí reklamaci na e-mail: info@oaza-duse.cz. Poté vyplní Reklamační formulář, případně vloží vlastní foto produktu a zašle na email: info@oaza-duse.cz. Reklamované zboží po vzájemné dohodě odešle na adresu provozovny. Je informován, kdo hradí poplatky na dopravu. 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, max. do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.
Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace písemně kontaktován na email, a to i v případě, pokud reklamaci není možné uplatnit.
Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 V Karviné, dne 1. 5. 2022