Reiki terapie

Reiki - univerzální vesmírná síla, která aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. 

Tato pozitivní energie má blahodárný uzdravující a životodárný účinek, působí regeneračně a léčebně na vše živé v celém vesmíru, a to na všech možných úrovních, aktivuje vlastní síly. Reiki působí skrz nás zasvěcené bytosti na vše kolem nás samých. Reiki energií můžeme pozitivně ovlivňovat vše, na co si jen pomyslíme. Tedy nejde jen o léčebný systém předávaný kontaktní metodou pokládáním rukou na sebe sama i na jiné, ale můžeme také bezkontaktně pomoci působit všude tam, kam rukama nedostaneme, a to do nitra naší duše, našeho podvědomí, do minulosti, přítomného prožívání i budoucnosti, působit na neomezenou vzdálenost a jiné. Reiki můžeme nazvat také životní styl a prostředek pro sebepoznání, sebeléčení. Je to vědomá práce, nalezení cesty k sobě, otevření se vlastnímu potenciálu, cesta naučit se pozitivně myslet, a díky synchronicitě následně přitahovat do našeho života vše potřebné.  Reiki působí také na zvířata a rostliny.


Harmonizací s pomocí vysokovibrační energie dochází k rozpuštění cizích energií, emocí, očistění aury, doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle individuální potřeby a aktuálního stavu jedince. Můžete se naladit ve svém prostoru na stav bytí a napojení, získávat uvědomění, vhledy, komunikovat, přijímat informace či získávat odpovědi na své otázky, otevírat i harmonizovat svá vlastní témata, navzájem v sobě propojená. Nastává čas otevřít se jakékoliv možnosti.

Příprava na harmonizaci

Harmonizace probíhá dálkově v teple a pohodlí Vašeho domova. Najděte si pro sebe klidný a čistý prostor, připravte vhodné místo, kde Vám bude příjemně, můžete přitom ležet nebo zvolit meditační sed. Lze pustit sobě příjemnou hudbu nebo využít ticha. V daném čase harmonizace můžete vnímat nejrůznější pocity a reakce těla, teplo, chlad, mravenčení, energie či bytosti světla, průvodce a jiné. Během působení i následně dochází k postupnému vyladění na všech úrovních. Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. Univerzální energie ve Vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro Vás tady a teď. Následně poté je dobré zvýšit pitný režim. Během pár dní může nastat pozvolná transformační reakce, prolomení blokád, uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna.

Harmonizace trvá cca 30 minut a v průběhu není potřeba být online na netu či telefonu. Energie může dosedat postupně i několik hodin. Termín a čas domluvíme v e-mailu. Vše je řízeno shora a tam, kde je aktuálně dovoleno. Pokud přijdou během harmonizace vzkazy pro Vás, zasílám je do emailu. Jedná se o práci na dálku v energetickém poli klienta vždy s jeho svolením.

Po odeslání Objednávky mi napište na email: info@oaza-duse.cz

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.