Přivítejte jaro

Beranem vše začíná a rybami končí.

21.3.2023

Právě procházíme nástupem kalendářního jara, které nastalo včera 20. března.

Slunce nám prorazilo bránu do znamení Berana, jenž je prvním znamením nového astrologického roku. Můžeme jej označit jako počátek nového období ke spuštění našich záměrů, které jsme měli připraveny již na začátku roku v lednu 2023.

Dnešní den pak nastává novoluní v Beranu, které se nám promítne za měsíc ještě jednou ve stejném znamení Berana. Toto první jarní novoluní nám nabízí šanci začít znovu. Můžeme vnímat velkou dávku svěží jarní energie.

Je to čas rozhodnutí, nadšení pro nové věci, spontánnosti a projevu naší vnitřní síly. Aktivitu uchopí zejména naše mužská energie, která ukáže navenek, jak silní jsme vnitřní bojovníci a nebojíme se nového co nám přichází do cesty. Je potřeba, abychom v sobě začali naplno rozvíjet odvahu a stali se nezávislými a opět více svobodnými.

Před námi jsou nové úkoly a výzvy. Temperament, smělost, iniciativa a dynamika námi prostoupí a bude s námi po celý měsíc až do 20. dubna, kdy vládu převezme pevné a zemské znamení Býka. Buďme tedy asertivní, rozhodní, nebojme se riskovat a jít dál.

Snažme se například dělat věci jinak než dřív.

Je čas, abychom si pro letošní rok 2023 stanovili novou výzvu.

Pozor na zbytečné konflikty, udržme si optimismus a víru především v sebe sama.

Toto období je výborný čas na sportovní aktivity, které nás po zimě a času klidu opět rozpohybují.

A také čas na vysazení semínek za oknem, jako symbol nového počátku znovuzrození. Očistěme energie v bytě, domě i na pracovišti. Udělejme si jarní úklid a zbavení se všeho, co je již zbytečné. Na detoxikaci a očistu si můžeme zavolat k sobě Archanděla Rafaela - anděla harmonizace a Archanděla Jofiela – anděla radosti a dobré nálady. Rádi nám v tom pomohou. Jen žádné výmluvy, odkládání či pochybnosti. Všechny změny, které vědomě uskutečníme, nás povedou k pocitům naplnění a spokojenosti. Konejme každý dle svého vnitřního vedení a svých možností. Přeji krásné jaro všem!