Numerologie

Název numero (latinsky) znamená číslo, šifra či kód a numerologie je tedy čtení z čísel. Tato nauka o číslech má své hluboké kořeny v dávné minulosti, kdy lidé začali vnímat význam a vibraci čísel na jejich život. Základní čísla od 1 do 9 představují proces vzniku Vesmíru. Otcem numerologie je starořecký matematik Pythagoras. Měl za úkol naučit lidi vlivem čísel pochopit sami sebe, svůj život a zákonitosti vesmíru. Díky numerologii máme možnost opět se vrátit ke spojení s duchovnem, jako tomu bylo v době před Kristem.

Naše datum narození nám poskytuje návod a porozumění, proč jsme takoví, proč nás někdo přitahuje více, a s jiným máme méně společného. Uvědomit si svou životní cestu, co se nám nabízí v daném čase, či čeho se naopak vyvarovat. Jaké má naše jméno význam, volbu vhodného místa pro život, práci či bydlení. Nabízí se také možnost zvolit či rozklíčovat datum životní události, jako je stěhování, sňatek, koupě domu, bytu, cestu či nějaký počátek.

Tarotová numerologie

Symbolika čísel tarotových karet napomáhá hlubšímu pochopení potřeb nitra člověka i vztahu. Tarot je zrcadlem naší duše. Numerologie a tarot nám mohou pomoci na cestě sebepoznání, hledání zapomenutého poslání naší duše. Jednotlivé archetypy na tarotových kartách (symbolech) jsou zde prostředníkem k navázání kontaktu s naším vnitřním vedením – nitrem, duší, skutečným či Vyšším Já.

Tarot je prastarým systémem moudrosti a pomáhá nám pochopit sebe sama, slouží tedy pro náš osobní růst vývoje a rozvoj naší lidské podstaty. V podobě symbolických obrazů nabízí vnitřní vhled, poskytuje nám cenné informace o našich silných stránkách i slabých místech. Existuje mnoho podání tarotu, neboť je mnoho úrovní pochopení. Tarot obsahuje obrazy veškerých lidských prožitků a zkušeností, tedy tím, s čím se člověk na životní pouti setkává, co řídí jeho kroky, naznačuje také možné nástrahy i odměny.