Konzultace přes chatPotřebujete najít odpovědi na otázky, kterým nerozumíte? Opakují se ve vašem životě podobné nepříjemné situace? Hledáte příčinu a cestu jak dál?

Akáša (Éter)

Akášické záznamy vytváří energetické informační pole, kde jsou uloženy odpovědi na vše z pohledu vyšší perspektivy (5D) z úrovně vyššího vědomí, které sděluje, že vše se děje dle božího plánu. To čím procházíme, má svůj důvod a vše nás vede k tomu, abychom vnitřně vyzráli. V čase zmatku a chaosu lze skrz roviny éteru nahlédnout na vše, otevře se znovu jasnost a posvítí se tak na naši jedinečnost. Objasní se stávající situace a ty přestanou být pro nás tolik obtížné. V Akášickém poli lze najít odpovědi na otázky, proč se nacházíme v dané situaci, co nám má předat, naučit, vědomě pochopit, a zda se příčina nachází i v jiných situacích či předešlých zkušenostech, tak aby se nám problém již znovu nevracel. Přirozeně pak dochází k přenastavení v našem životě. In-formace jsou jako vstupní kódy pro naši další tvorbu. Přináší nové pohledy a potřebu vzít život do vlastních rukou, převzít zodpovědnost za sebe a svá další rozhodnutí. Uvědomění, že již není potřeba být v roli oběti, ale tvořit tady a teď.

Konstelace je metoda, díky které se můžeme podívat na příčinu problému, jak vystoupit z opakujícího se kruhu. Nacítěním na vnitřní archetypy, zmapováním vlivů rodové linie, uvědomění si našich vzorců, postojů a změnou přístupu může dojít k nalezení nových možností díky zákonu přitažlivosti, pochopení zákonitosti proudění hojnosti a otevření potenciálu do všech oblastí života (vztahy, zdraví, finance, kariéra, kreativita atd.). 

Otázky spojené s danou životní oblastí, aneb kam lze nahlédnout:

  • Vztahy partnerské, rodiče a děti, pracovní vztah, vztah sama k sobě
  • Oblast rodiny a domova, včetně bydlení
  • Potřeba seberealizace, hledání talentů a darů
  • Oblast práce, podnikání
  • Oblast zdraví a nemocí
  • Hojnost a další 

Konzultace je vedena zcela intuitivně, využívám zejména formy konstelace, kvantové techniky a práce s energií. Konzultace probíhá online prostřednictvím Messengeru nebo Skypu, kde se propojíme přes chat (jen psaní). 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.