Konzultace přes chat

Otázky spojené s danou životní oblastí, aneb kam lze nahlédnout:

  • Vztahy partnerské, rodiče a děti, pracovní vztah, vztah sama k sobě
  • Oblast rodiny a domova, včetně bydlení
  • Potřeba seberealizace, hledání talentů a darů
  • Oblast práce, podnikání
  • Oblast zdraví a nemocí
  • Hojnost a další 


Konzultace je vedena zcela intuitivně, využívám zejména formy konstelace, kvantové techniky a práce s energií.

Konzultace probíhá online prostřednictvím Messengeru nebo Skypu, kde se propojíme přes chat (jen psaní). 


Potřebujete najít odpovědi na otázky, kterým nerozumíte? Opakují se ve vašem životě podobné nepříjemné situace? Hledáte příčinu a cestu jak dál?

Akáša (Éter)

Akášické záznamy vytváří energetické informační pole, kde jsou uloženy odpovědi na vše z pohledu vyšší perspektivy (5D) z úrovně vyššího vědomí, které sděluje, že vše se děje dle božího plánu. To čím procházíme, má svůj důvod a vše nás vede k tomu, abychom vnitřně vyzráli. V čase zmatku a chaosu lze skrz roviny éteru nahlédnout na vše, otevře se znovu jasnost a posvítí se tak na naši jedinečnost. Objasní se stávající situace a ty přestanou být pro nás tolik obtížné. V Akášickém poli lze najít odpovědi na otázky, proč se nacházíme v dané situaci, co nám má předat, naučit, vědomě pochopit, a zda se příčina nachází i v jiných situacích či předešlých zkušenostech, tak aby se nám problém již znovu nevracel. Přirozeně pak dochází k přenastavení v našem životě. In-formace jsou jako vstupní kódy pro naši další tvorbu. Přináší nové pohledy a potřebu vzít život do vlastních rukou, převzít zodpovědnost za sebe a svá další rozhodnutí. Uvědomění, že již není potřeba být v roli oběti, ale tvořit tady a teď.


Konstelace je metoda, díky které se můžeme podívat na příčinu problému, jak vystoupit z opakujícího se kruhu. Nacítěním na vnitřní archetypy, zmapováním vlivů rodové linie, uvědomění si našich vzorců, postojů a změnou přístupu může dojít k nalezení nových možností díky zákonu přitažlivosti, pochopení zákonitosti proudění hojnosti a otevření potenciálu do všech oblastí života (vztahy, zdraví, finance, kariéra, kreativita atd.). 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.