Intuitivní vhledy s harmonizací 

Akášické vhledyHledáte způsob, jak zpracovat obtíže a nejasnosti, které vás trápí? Ocitáte se opakovaně v nepříjemných situacích, aniž byste rozuměli jejich příčině či cestě ven?

Akáša (Éter)

Akášické záznamy jsou energetické informační pole, jež skrývají odpovědi na veškeré otázky z vyšší perspektivy (5D). Tato vyšší úroveň vědomí nám sděluje, že vše, co se děje, je součástí božího plánu. Každá zkušenost má svůj důvod a náš život nás vede k vnitřní zralosti. Ve chvílích zmatku a chaosu nám akášické záznamy umožňují nahlédnout na věci z širšího úhlu, přinášejí jasnost a osvětlují jedinečnost naší cesty. Aktuální situace se tak stávají méně obtížné a my získáváme vhled do důvodů našeho současného postavení. Akášické pole nám umožňuje pochopit, co nám daná situace má předat, co nám má naučit a zda se příčina problému může skrývat i v jiných situacích či minulých zkušenostech. To nám pak umožňuje tento problém vyřešit a zabránit jeho opakování. Informace z akášických záznamů pak přirozeně vedou k přeorientování naší životní cesty.

Konstelace je nástroj, díky kterému můžeme odhalit příčiny problémů a narušit opakující se cykly. Prostřednictvím identifikace našich vnitřních archetypů, mapování vlivů rodové linie a uvědomění si našich vzorců a postojů, můžeme změnit náš přístup a najít nové možnosti. Díky pochopení zákonů přitažlivosti a hojnosti se nám otevírají nové možnosti ve všech oblastech života (vztahy, zdraví, finance, kariéra, kreativita atd.).

Zaměřit se lze na všechny klíčové oblasti našeho života, které formují naši osobnost a utvářejí naše každodenní zkušenosti:

  • Partnerské a rodinné vztahy: Ponořit se do dynamiky mezilidských interakcí, jak v rámci partnerských vztahů, tak v rámci rodinných vazeb, také pracovní vztahy a vztahy s námi samotnými.
  • Bydlení a domov: Zaměření se na oblast bydlení a domova, místem našeho pohodlí a zázemí.
  • Harmonizace a očista prostoru: udržení prostoru, ve kterém žijeme, čistého, nejen fyzicky, ale i energeticky.
  • Seberealizace a hledání talentů: Pokusíme se pochopit naší potřebu seberealizace a usilování o objevování a rozvíjení našich jedinečných talentů a darů.
  • Práce a tvorba: Zaměříme se na profesní aspekty našeho života, na vyjádření naší kreativity.
  • Zdraví: Uvědomíme si také význam zdraví a to, jak nám pomáhá dosáhnout plného potenciálu.
  • Hojnost: Věnovat lze pozornost a pochopení hojnosti ve všech jejích formách.

Tyto intuitivně vedené harmonizační vhledy využívají širokou škálu nástrojů, včetně práce se světelnými zdroji, konstelacemi, kvantovými technikami a energií.

Proces emailové konzultace je jednoduchý: stačí mi poslat své otázky a já je zpracuji pomocí akášického vhledu. Odpovědi pak obdržíte zpět v emailu.

Tato služba také zahrnuje dálkovou harmonizaci, kterou provádím offline. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.