Imara Reiki

Imara Reiki v překladu znamená "více reiki" - ve vztahu k vyšší vibraci energie. Jde o druh Reiki s vyšší frekvencí vibračního pole energie, než má většina tradičních druhů Reiki. Patří tak mezi vysokovibrační energie.

Někteří lidé popisují Imaru a její vibrace jako nejsilnější druh energie, se kterou až doposud pracovali. Je velmi intenzivní, v krátkých intervalech vychází z rukou, a pak se začíná měnit v energetický vír až "vítr". Vnitřním zrakem je možno ji vnímat v růžové, světle zelené, či ve vínově červené barvě. Aplikací Imary probíhá silné duchovní propojení s bytostmi Světla, s anděly, s archanděly či s nanebevzatými mistry, a to nejen u terapeuta, ale i u léčeného.

 Imara je známá tím, že dokáže zpracovat problémy z minulých životů, různých bloků a traumat z minulosti. Napomůže osvobodit ze zranění emocionálního těla. 

Lze ji označit za "spalovač" karmy.

Meditace s Imarou pomáhají zprostředkovat poselství z podvědomí, či jiných dimenzí. Spousta uživatelů má silné a trvalé spirituální spojení s nanebevzatými mistry, anděly atd. Je vcelku běžné, že přichází během léčení různé informace přispívající k léčebné proceduře. Léčení s pomocí Imary je jednoduché, nemá žádné symboly a její aktivace je spojená s mantrou, která se předává a aktivuje při zasvěcení. Jinak je práce s Imarou stejně využitelná jako práce s tradičním Usui Reiki. 

Podmínkou zasvěcení Imara Reiki je být Mistrem/Učitelem Reiki či jiného systému.

Před dálkovým zasvěcením vždy ověřuji kyvadlem nakolik jste připraveni k zasvěcení. Zároveň proběhne příprava, vyčištění či odblokování vlastního energetického systému tak, aby bylo zasvěcení přijato ideálním způsobem. Po uhrazení platby jsou na váš e-mail odeslány skripta, po zasvěcení pak certifikát o absolvování.

Co lze vnímat v průběhu nebo po zasvěcení

Prožitky se odvíjí od aktuální úrovně vašeho vědomí, lze vnímat proud energie, barvy, cítit přítomnost světelných průvodců, přijímat vize či přímé informace shora apod. Každé zasvěcení (i opakování) může sebou přinést následně očistný detoxikační proces, trvající pár dní až 21dní, se kterým se mohou vyplavit z těla či psychiky staré bloky, nashromážděné toxiny či přebytečné emoce. Tím také dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte své tělo a dopřejte si odpočinek s dostatkem spánku, tekutin i solných koupelí. Vždy je možná konzultace e-mailem. Zájemcům dále nabízím podpůrný postup a doporučení z řady harmonizačních produktů.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.