Dálková zasvěcení

Sama s vesmírnou energií pracuji od roku 2002. 

Zasvěcení nabízím a aktivuji od roku 2012.

Zasvěcením (neboli iniciací) se aktivuje Vaše schopnost pracovat s univerzální vesmírnou energií. Můžete pak sami sebe kdykoliv harmonizovat bez pomoci druhého člověka. Zasvěcení je tady pro každého, kdo to intuitivně pocítí. Slouží pro vlastní duchovní růst, porozumění, pro efektivnější a přínosnější léčebné procesy a urychlení dalšího osobního vývoje. Se svolením lze pomáhat s harmonizací i u druhých lidí, na zvířatech, rostlinách, očišťovat prostor a jiné. 

Je vhodné projít všemi stupni daného systému včetně mistrovského. Jen tak můžete využívat plných 100% potenciálu daného energetického systému. A navíc si pak můžete dělat tzv. samozasvěcení - což je velice přínosné pro sebeléčení i další práci sám/a na sobě. 

Součástí všech zasvěcení jsou podrobná skripta (manuál), která zasílám po uhrazení platby na váš e-mail. Na konci také osvědčení (certifikát) o absolvování. Dálková zasvěcení nabízím individuálně pro jednotlivce. Termíny nevypisuji, stačí napsat na e-mail či poslat přímo Objednávku.

Pro přenos vysokovibračních jemnohmotných energií z vesmírného Zdroje fyzický kontakt není podmínkou. Dálkový přenos energie je často vnímán jako intenzivnější a déle působící. Jedinec, který si o to požádá, může v klidu svého domova vytvořit pro vlastní příjem vhodné a nerušené podmínky. Předpokladem pro práci na dálku je, že průvodce, který zprostředkovává danou vesmírnou energii je připraven vysílat a druhý člověk se v dohodnutém čase naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše a tzv. Světelný most. Oba jsou pouze vodiči této energie. Zasvěcení na dálku je plnohodnotné zasvěcení. Tento dálkový proces trvá cca 30-60 minut a může dobíhat postupně i několik hodin či dní.

Zasvěcení na dálku umožní, aby aurou protékalo více energie. Při zasvěcení jsou do aury přeneseny symboly daného energetického systému, které následně ožijí a již během pár dní je lze využít pro svůj další vnitřní růst. Každé zasvěcení (i opakovaná přesvěcení) Vás mohou posunout vždy o pár schůdků nahoru. Udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení osobních vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu vnitřnímu rozvoji. Opakovaná přesvěcení na dálku je možné aktivovat po určitém čase u každého zájemce, který o to sám vědomě požádá. Ten, kdo u mě absolvoval daný energetický systém již dříve a cítí potřebu aktualizace, nabízím opakování vždy zdarma. Napište mi, pokud máte o toto zájem.

Před dálkovým zasvěcením vždy ověřuji kyvadlem nakolik jste připraveni k zasvěcení. Zároveň proběhne příprava, vyčištění či odblokování vlastního energetického systému tak, aby bylo zasvěcení přijato ideálním způsobem. 

Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. Univerzální energie ve Vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro Vás tady a teď. Následně poté je vhodné odpočívat a zvýšit pitný režim. Během pár dní může nastat pozvolná transformační reakce, detoxikace, prolomení blokád, uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna a doladění na všech úrovních vlastního vnímání. Poté je již každý veden vlastní intuicí, Vyšším Já, duchovními průvodci, technikami z pracovních skript (manuálu), které jsou inspirací a podporou na vaši další osobní cestě. Jakmile si energie postupně dosedne, máte možnost konzultace na e-mailu či pokračovat dále.

Vyberte si vaše zasvěcení z nabídky.

Pokud nevíte, které je aktuálně pro vás vhodné, vytestuji kyvadlem, napište mi předem na email: info@oaza-duse.cz

Nabídka

                                                                   Nabídka se připravuje 

Imara Reiki

Andělské Reiki

Paprsky Archandělů

Léčebný systém energie jednorožců

Nanebevzatí Mistři a Archandělé 

Reiki Roh hojnosti  

ANaGaNA Reiki  

Akášická kronika 

Indigové světlo 

Strom poznání 

Bohyně 

Abundia