Co nám přináší rok 2023

Hledání vnitřního klidu a duchovního směru.

Všude kolem nás působí energie čísel, které mají svou vibraci a numerologický význam pro naše životy. Rok 2022 byl ve znamení čísla šest, které nás učilo lásce, vztahům a rodinným hodnotám.
Rok 2023 se řídí magií čísla sedm, které nás inspiruje k hlubšímu pohledu do svého nitra. Sedmička nám ukazuje důležitost ztišení, samoty a vyrovnání se s vlastními emocemi. Je to rok duchovního hledání, zkoušení víry v sebe sama i vyšší síly. Učíme se oprostit od materiálních věcí a soustředit se na to, co je skutečně podstatné.
Sedmička přináší nová poznání a pochopení toho, kdo opravdu jsme. Naučí nás vrátit se k našim kořenům, spojit se s přírodou a jejím rytmem. Toto číslo také povzbuzuje osobní růst prostřednictvím zkušeností - každý okamžik života má svou hodnotu a moudrost.
Rok 2023 bude plný změn, pohybu a touhy po nových obzorech. Budeme mít odvahu překonávat překážky a hledat svůj životní směr, zejména na duchovní úrovni. Pro mnohé z nás to může znamenat další etapu duchovního probuzení a transformace.
I když se máme naučit spoléhat na sebe a vlastní sílu, je důležité nezapomínat na druhé lidi. Pomáhajícím profesím a upřímným lidem by se mělo dařit.
Důležité je naslouchat svému vnitřnímu hlasu - sedmička je číslem intuice, která nám pomáhá rozlišovat podstatné od nepodstatného. Uvědomíme si, kdo jsou naši opravdoví přátelé, a snadněji rozeznáme manipulaci. 

Klíčem k úspěchu bude lidskost - chování s respektem a soucitem.
Rok 2023 nám také pomůže najít dlouho hledaný vnitřní klid. Povede nás ke zdokonalení sebe sama, dalšímu vzdělávání a péči o tělo i duši. Sedmička má navíc schopnost otevřít brány k jiným úrovním vědomí, cestování za poznáním a objevování neznámých světů.
Naše cesty budou během roku posilovány planetou Mars, která nám dodá sílu a energii tam, kde to nejvíc potřebujeme.

Přeji vám úspěšný rok 2023 plný lásky a vděčnosti.