Andělské Reiki

Andělské léčení/Andělské Reiki

Andělské zasvěcení do energie andělů. 

Od narození až do posledního okamžiku je náš život neustále obklopen přítomností andělů. Každý z nás má u sebe anděla strážného. Je to osobní anděl, který posiluje naše vnitřní vnímání a intuici, navozuje harmonii, jistotu, poskytuje pocit bezpečí, dodává naději a ukazuje životní cestu.

Kdo jsou andělé? Jsou to energetické bytosti světla a lásky, jenž jsou připraveny, když je o to požádáme velmi účinně pomáhat. Jde o vyšší duchovní bytosti, mají mnohem lehčí a rychlejší vibrace (vibrují na jemnější a vyšší frekvenci), a proto nejsou pro lidské oko viditelní. Jejich možnosti jsou však velmi rozsáhlé, zvlášť pokud pomáhají člověku, který s nimi má navázáno energetické spojení. Toto spojení je možno vytvořit formou zasvěcení, podobně jako je tomu u zpřístupnění energie Reiki. Andělská energie je velmi jemná, hojivá a přirozeně uzdravující. Působí na vše, co je uvnitř nás i v našich životech v nerovnováze. Nejen naše těla a duše, ale také na naše vztahy, finance, práci apod. Také lidé s uměleckými a tvůrčími sklony jsou běžně inspirováni anděly. Bez jejich pomoci by nevzniklo žádné umělecké dílo.

Pokud nám mají bytosti světla pomáhat, potřebují naši spolupráci a vědomé propojení jejich energií s čakrami našeho těla. Do andělských energií budete zasvěceni prostřednictvím tzv. Duhového mostu, který vás propojí se světem andělů. Vzhledem k tomu, že duha obsahuje celé spektrum barev, znamená to, že budete zasvěceni do celého "spektra" andělů ze všech andělských hierarchií. Tímto zasvěcením se zpravidla zlepší možnosti komunikace - a tím i spolupráce mezi zasvěcovaným a světelnými bytostmi. Zlepší se nejen komunikace, ale i tzv. "spojovací kanál".

Energie Andělského léčení a Andělského Reiki je trochu jiná, než klasické formy práce s energií, na kterou jsme zvyklí (např. Usui Reiki). Ale je mnohem více účinná. Naučíte-li se s andělskou energií pracovat, zjistíte, že máte k dispozici ty nejlepší pomocníky, kteří vás nikdy nezklamou, za každé situace vás milují a pomohou vám vždy, kdykoliv požádáte.

1. stupeň - Andělské léčení

Zde se dovíte vše o andělech a světelných bytostech:

 • jak vypadají, jejich poslání, jak je lze vnímat na svém těle
 • jak se s nimi lze spojit, komunikovat, používat jejich energii k harmonizaci
 • jak rozpoznávat andělská znamení
 • seznámíte se s andělskými hierarchiemi, s andělskými řády a co je to tzv. "sedm nebes"
 • co je Andělské písmo, Andělská abeceda a jak vyrábět archandělské pečeti
 • jak odhalit jméno svého anděla strážného a podle Andělského znakového kola si k němu vytvoříte i symbol (pečeť)
 • jak se prostřednictvím obrazů (nebo Andělských karet či Tarotu) spojit s andělskými energiemi
 • jak probíhá andělské léčení a čištění
 • uvolňování karmy a řešení problémů z minulých životů
 • jak vytvářet ochranný energetický štít, používat barevnou andělskou ochranu a kombinovat andělské energie s reiki
 • jak provádět rituály (rituál pentagramu)
 • jak vyrábět svěcenou vodu, čistit, posvěcovat a nabíjet
 • hlavní archandělé a jejich úloha
 • spojení s andělem Světla
 • čištění s Archandělem Michaelem

Pro napojení a komunikaci s andělskými bytostmi vám bude předáno v zasvěcení i Věčné andělské světlo. Součástí jsou obsáhlá skripta.

2. stupeň - Andělské Reiki

2. díl navazuje na předchozí Andělské léčení. Zde se dozvíte, jak pracovat s několika symboly na vyšší úrovni. Díky nim pak harmonizovat nejen tělo, ale i situace (např. uzdravovat partnerské vztahy). Naučíte se propojovat andělskou energii s čakrami, pracovat s tzv. světelnými dráhami a vyrábět archandělské esence. Rozeznávat typy přivtělených duší,  odpoutávat tyto duše, čistit obydlí a vzduch v místnostech. Také jak vyrábět svěcenou vodu s pomocí symbolů, seznámíte se s automatickým písmem a kresbou. Dále s energiemi Sedmi paprsků a s esencí Fialového plamene. Bude vám předáno zasvěcení do energií Světla. Součástí jsou obsáhlá skripta.


3. stupeň - Mistr/Učitel Andělské Reiki

Třetí stupeň je určen pro ty, kteří se chtějí stát mistry a učiteli v andělských energiích a chtějí pořádat andělské semináře se zasvěcením. Zde vám budou předány zasvěcovací symboly a postupy zasvěcování druhých do Andělského léčení a Andělského Reiki. 

Podmínkou tohoto zasvěcení je být Mistrem/Učitelem Reiki či jiného systému.

Před dálkovým zasvěcením vždy ověřuji kyvadlem nakolik jste připraveni k zasvěcení. Zároveň proběhne příprava, vyčištění či odblokování vlastního energetického systému tak, aby bylo zasvěcení přijato ideálním způsobem. Po uhrazení platby jsou na váš e-mail odeslány skripta, po zasvěcení pak certifikát o absolvování.

Co lze vnímat v průběhu nebo po zasvěcení

Prožitky se odvíjí od aktuální úrovně vašeho vědomí, lze vnímat proud energie, barvy, cítit přítomnost světelných průvodců, přijímat vize či přímé informace shora apod. Každé zasvěcení (i opakování) může sebou přinést následně očistný detoxikační proces, trvající pár dní až 21dní, se kterým se mohou vyplavit z těla či psychiky staré bloky, nashromážděné toxiny či přebytečné emoce. Tím také dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte své tělo a dopřejte si odpočinek s dostatkem spánku, tekutin i solných koupelí. Vždy je možná konzultace e-mailem. Zájemcům dále nabízím podpůrný postup a doporučení z řady harmonizačních produktů.

Opakování zasvěcení

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) na dálku udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Přesvěcení na dálku je možné aktivovat po určitém čase u každého zájemce, který o to sám vědomě požádá. Je vhodné také pokud jste delší dobu s energií nepracovali. Ten, kdo u mě absolvoval toto zasvěcení již dříve, nabízím zdarma. 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.