Andělské léčení na dálku

Léčivá síla andělů nezná hranice. Andělé a archandělé nám mohou být nápomocni v jakékoliv oblasti života, když je o to požádáme. Pomáhají nám zlepšovat naše zdraví, vztahy, oblast profese, bydlení či finanční záležitosti. Jsou schopni nám předat v pravý čas určitá znamení a poselství, uzdravit vše co je v nerovnováze.

Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. 

Pomocí andělské světelné energie dochází k nápravě jak roviny psychické tak úrovně fyzické. Nastává uvolňování zaseknutých i zastaralých vzorců myšlení či chování, všeho co již neslouží a je nefunkční. Pomáhá nám k nalezení sebe sama, svých strachů, úzkostí a nezpracovaných emocí. Regenerací s pomocí andělského světla můžeme znovu pocítit návrat ke svobodě a hlavně, porozumět sobě i okolí.


Harmonizací s pomocí vysokovibrační energie dochází k rozpuštění cizích energií, emocí, očistění aury, doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle individuální potřeby a aktuálního stavu jedince. Můžete se naladit ve svém prostoru na stav bytí a napojení, získávat uvědomění, vhledy, komunikovat, přijímat informace či získávat odpovědi na své otázky, otevírat i harmonizovat svá vlastní témata, navzájem v sobě propojená. Nastává čas otevřít se jakékoliv možnosti, vždyť úrovní je spoustu.

Příprava na harmonizaci

Harmonizace probíhá dálkově v teple a pohodlí vašeho domova. Domluvte si vhodný termín a čas (v e-mailu). Najděte si pro sebe klidný a čistý prostor, připravte vhodné místo, kde vám bude příjemně, můžete přitom ležet nebo zvolit meditační sed. Lze pustit sobě příjemnou hudbu nebo využít ticha. V daném čase harmonizace můžete vnímat nejrůznější pocity a reakce těla, teplo, chlad, mravenčení, energie či bytosti světla, průvodce a jiné. Během působení i následně dochází k postupnému vyladění na všech úrovních a rovinách. Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. Univerzální energie ve vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro vás tady a teď. Následně poté je dobré odpočívat a zvýšit pitný režim. Během pár dní může nastat pozvolná transformační reakce, prolomení blokád, uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna.

Délka: cca 30 minut.

V Objednávce zvolte buď Andělské léčení 1x jednorázově nebo 2x opakovaně po týdnu.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.