Andělské léčení

Léčivá síla andělů nezná hranice. Andělé a archandělé jsou bytosti Světla a mohou nám být nápomocni v jakékoliv oblasti života, když je o to požádáme. Pomáhají nám zlepšovat naše zdraví, vztahy, oblast profese, bydlení či finanční záležitosti. Jsou schopni nám předat v pravý čas určitá znamení a poselství, uzdravit vše co je v nerovnováze.

Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Pomocí andělské světelné energie dochází k nápravě jak roviny psychické tak fyzické. Nastává uvolňování zaseknutých i zastaralých vzorců myšlení či chování, všeho co již neslouží a je nefunkční. Andělské léčení nám pomáhá k nalezení sebe sama i poznání dosud neobjeveného. Regenerací s pomocí andělského světla můžeme znovu pocítit návrat ke svobodě, lehkosti, hravosti, porozumět sobě i okolí.


Harmonizací s pomocí vysokovibrační energie dochází k rozpuštění cizích energií, emocí, očistění aury, doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle individuální potřeby a aktuálního stavu jedince. Můžete se naladit ve svém prostoru na stav bytí a napojení, získávat uvědomění, vhledy, komunikovat, přijímat informace či získávat odpovědi na své otázky, otevírat i harmonizovat svá vlastní témata, navzájem v sobě propojená. Nastává čas otevřít se jakékoliv možnosti.

Příprava na harmonizaci

Harmonizace probíhá dálkově v teple a pohodlí Vašeho domova. Najděte si pro sebe klidný a čistý prostor, připravte vhodné místo, kde Vám bude příjemně, můžete přitom ležet nebo zvolit meditační sed. Lze pustit sobě příjemnou hudbu nebo využít ticha. V daném čase harmonizace můžete vnímat nejrůznější pocity a reakce těla, teplo, chlad, mravenčení, energie či bytosti světla, průvodce a jiné. Během působení i následně dochází k postupnému vyladění na všech úrovních. Působení probíhá skrz napojení na Zdroj Univerza. Univerzální energie ve Vašem energetickém poli a vědomí pracuje pro Vás tady a teď. Následně poté je dobré zvýšit pitný režim. Během pár dní může nastat pozvolná transformační reakce, prolomení blokád, uzdravení, kvantový vývojový skok či jakákoliv jiná změna.

Harmonizace trvá cca 30 minut a v průběhu není potřeba být online na netu či telefonu. Energie může dosedat postupně i několik hodin. Termín a čas domluvíme v e-mailu. Vše je řízeno shora a tam, kde je aktuálně dovoleno. Pokud přijdou během harmonizace vzkazy pro Vás, zasílám je do emailu. Jedná se o práci na dálku v energetickém poli klienta vždy s jeho svolením.

Po odeslání Objednávky mi napište na email: info@oaza-duse.cz

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.