Akášické vhledy

Potřebuješ najít odpovědi na otázky, kterým nerozumíš? Opakují se ve tvém životě podobné nepříjemné situace? Hledáš příčinu a cestu jak dál?

Akáša (Éter)

Akášické záznamy vytváří energetické informační pole, kde jsou uloženy odpovědi na vše z pohledu vyšší perspektivy (5D) z úrovně vyššího vědomí, které sděluje, že vše se děje dle božího plánu. To čím procházíme, má svůj důvod a vše nás vede k tomu, abychom vnitřně vyzráli. V čase zmatku a chaosu lze skrz roviny éteru nahlédnout na vše, otevře se znovu jasnost a posvítí se tak na naši jedinečnost. Objasní se stávající situace a ty přestanou být pro nás tolik obtížné. V Akášickém poli lze najít odpovědi na otázky, proč se nacházíme v dané situaci, co nám má předat, naučit, vědomě pochopit, a zda se příčina nachází i v jiných situacích či předešlých zkušenostech, tak aby se nám problém již znovu nevracel. Přirozeně pak dochází k přenastavení v našem životě. 

In-formace jsou jako vstupní kódy pro naši další tvorbu. Přináší nové pohledy a potřebu vzít život do vlastních rukou, převzít zodpovědnost za sebe a svá další rozhodnutí. Uvědomění, že již není potřeba být v roli oběti, ale tvořit tady a teď.

Otázky spojené s danou životní oblastí, aneb kam lze nahlédnout:

  • Vztahy partnerské, rodiče a děti, pracovní vztah, vztah sama k sobě
  • Vnitřní žena, muž, dítě, rodová linie
  • Oblast rodiny a domova, včetně bydlení
  • Potřeba seberealizace, hledání talentů a darů
  • Oblast práce, podnikání
  • Oblast zdraví a nemocí
  • Hojnost a další

Zmapováním vlivů rodové linie, uvědomění si našich vzorců, postojů a změnou přístupu může dojít k nalezení nových možností díky zákonu přitažlivosti, pochopení zákonitosti proudění hojnosti a otevření potenciálu do všech oblastí života (vztahy, zdraví, finance, kariéra, kreativita atd.).

Intuitivní písemné vhledy jsou po zpracování odeslány na e-mail. Jedná se o práci na dálku v energetickém poli klienta vždy s jeho svolením.

V nabídce zvolte buď vypracování jen písemné nebo spolu s dálkovým čištěním

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.