Akášické písemné vhledy

 • Potřebujete najít odpovědi na otázky, kterým nerozumíte? 
 • Stojíte dlouho na místě a toužíte po změně? 
 • Opakují se ve Vašem životě podobné nepříjemné situace? 
 • Hledáte příčinu a cestu jak dál?


Nabízím Vám Akášické písemné vhledy 

společně s dálkovou harmonizací


Co je Akáša (Éter)?

Akášické záznamy vytváří energetické informační pole, kde jsou uloženy informace z pohledu vyšší perspektivy (5D), z úrovně vyššího vědomí, které sděluje, že vše se děje dle Božího plánu. To čím procházíme, má svůj důvod a vše nás vede k tomu, abychom vnitřně vyzráli. V čase chaosu a zmatku lze skrz roviny Éteru nahlédnout na vše kolem nás, otevře se nám znovu jasnost a posvítí se na naši jedinečnost. Objasní se stávající situace a ty přestanou být pro nás tolik obtížné. V Akášickém poli lze najít odpovědi na to, proč se nacházíme v dané situaci, co nám má předat, naučit, vědomě pochopit, a zda se příčina nachází i v jiných situacích či předešlých zkušenostech, tak aby se nám problém již znovu nevracel zpět. Přirozeně pak dochází k přenastavení v našem životě.

Pro práci v Akáši je vždy nutný vědomý souhlas člověka, bytosti, či místa, na jehož informační záznam se "vyladím". Při napojení skrz vyšší duchovní čakry se začne spouštět silná akášická energie, která léčivým sloupem světla prostoupí mně i klienta. Akášická energie zároveň přirozeně vyladí energetické bloky v podvědomí i na těle a taktéž i prvotní příčiny, které jsou s problémy spojeny. Vše je řízeno shora a přichází v pravý čas. Jakmile dojde k pochopení souvislostí, akašické záznamy se přirozeně uzavřou a s tím i proud léčivé akášické energie. 

In-formace jsou jako vstupní kódy pro naši další tvorbu. Přináší nové pohledy a potřebu vzít život do vlastních rukou, převzít zodpovědnost za sebe a svá další rozhodnutí. Uvědomění, že již není potřeba být v roli oběti, ale tvořit tady a teď si novou cestu skrz další nové možnosti.

Otázky spojené s danou životní oblastí, aneb kam lze nahlédnout:

 • Vztahy partnerské, rodiče a děti, pracovní vztah, vztah sama k sobě
 • Vnitřní žena, muž, dítě, rodová linie
 • Oblast rodiny a domova, včetně bydlení
 • Potřeba seberealizace, hledání talentů a darů
 • Oblast práce, podnikání
 • Oblast zdraví a nemocí
 • Hojnost a další

Zmapováním vlivů rodové linie, uvědomění si našich vzorců, postojů a změnou přístupu může dojít k nalezení nových možností díky zákonu přitažlivosti, pochopení zákonitosti proudění hojnosti a otevření potenciálu do všech oblastí života.

Při dálkové harmonizaci s pomocí vysokovibrační energie dochází k vyčištění vlastního energetického systému tak, aby vše proběhlo ideálním způsobem. Součástí je rozpuštění nežádoucích energií, emocí, očistění aury těla i duše, doplnění vitální energie, vyrovnání čaker a energetických toků, vše dle individuální potřeby a aktuálního stavu jedince.  Harmonizace trvá cca 30-60 minut a v průběhu není potřeba být online na netu či telefonu.

Pracuji zcela intuitivně, v klidu a napojení tam, kde je aktuálně dovoleno. Akášické písemné vhledy zasílám po zpracování na Váš e-mail. Jedná se o práci na dálku v energetickém poli klienta vždy s jeho svolením. 

Po odeslání Objednávky další info mi napište na email: info@oaza-duse.cz

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.